چرا پس از انتخاب هدف انگیزه برای حرکت ندارم؟

انتخاب درست اهداف مطابق با استعداد و توانایی های هر فرد ممکن است.
اما ما گاهی هدف شخص دیگری را برای خود انتخاب میکنیم و در میانه راه میبینیم انگیزه ای برای ادامه نداریم. از سوی دیگر گاهی زندگی نزیسته والدین و اطرافیان را زیست میکنیم.

چگونه با تکنیک NLP اعتماد به نفس را افزایش دهیم؟


چه اندازه به توانایی های خود اعتماد دارید؟ آیا تصویری مثبت و موفق از خود در ذهن دارید؟

فرض کنید در یک جمع جدید قرار گرفته اید و هیچ شناختی نسبت به اطرافیان ندارید.
آیا نسبت به شایستگی خود تردید دارید و فکر میکنید در آن جمع همه از شما بهتر هستند و در مورد شما قضاوت می کنند؟

اگر این افکار در ذهن شما شکل می گیرد، علاوه بر اعتماد به نفس باید عزت نفس خود را تقویت کنید.

چگونه با درونگراها کنار بیاییم؟درونگراها برای اینکه حال خوبی داشته باشند بیشتر باید با خود خلوت کنند.
در تصمیم گیری ها هم با کمی تاخیر و رجوع به درون خود میتوانند به کارهای روزمره برسند.
جمله معروفی از اریکسون هست که میگوید " گوش دادن به سکوت آن مرد عالیست" .

ازدواج موفق با NLPزندگي خوب ساختني است. اين گفته يكي از باورهاي ان ال پي است.
همه افراد بدنبال يك زندگي خوب و رابطه اي بدون تنش هستند. آيا تا بحال انديشيده ايد كه چطور فردي را انتخاب ميكنيد؟

هر يك از ما بدنبال ويژگي هاي خاصي در همسر آينده مان هستيم. شايد ليستي هم تهيه كرده باشيم. صفاتي مانند : جذاب، مهربان، وفادار، ‌شوخ طبع و… در NLP بجاي استفاده از توصيف هاي بالا كه بيشتر جنبه وصفي دارد، به كانال هاي ادراكي افراد و ارزش هاي آنها اشاره ميشود.

دلايل نرسيدن به اهداف چیست؟

در ان ال پي به معقوله هدفگذاري بصورت متفاوت اشاره شده است.

گاهي فرد به محض تصور خودش در آينده بعنوان انساني موفق،‌ دچار اضطراب شده و نشانه هاي مقاومت در او ايجاد ميشود كه نشان از مخالفت ناخودآگاه با اين هدف است.

فردي كه بواسطه باورهاي غلط خود، هدفي انتخاب مي كند كه با معيارهارهاي او سازگار نيست، پس از مدتي براي رسيدن به آن انگيزه اي نداشته و سراغ هدف ديگري ميرود.

سجاد زمانی

با ما سطح ديگري از آموزش را تجربه خواهيد كرد.

همکاران2