تكنيك NLP جهت كاهش استرس در سخنرانی

0
641

 تكنيك NLP جهت كاهش استرس در سخنرانی

خيلي وقتها ما با شرايطي مواجه ميشويم كه نميتوانيم بازدهي هميشگي خود را داشته باشيم و دچار اضطراب ميشويم. يكي از شرايط ، سخنراني در جمع يا يك جلسه است. در اين شرايط با افزايش ضربان قلب، خشكي دهان و نفس هاي بريده بريده، حتي مطالبي را كه به آن مسلط بوديم و آمادگي كامل داشته ايم را نميتوانيم ارائه كنيم.
در تمرين هاي قبل نيز به نقش تصاوير ذهني و شرطي شدن نسبت به يك حالت خاص، مطالبي را حضورتان ارائه نموديم و به اين مشخصه ناخودآگاه پرداختيم كه فرق بين دنياي واقعي و غير واقعي را تشخيص نميدهد و فقط به كارهايي ميپردازد كه به عنوان يك رفتار و باور تبديل شده باشد.

واما اجراي تكنيك كاهش استرس

شرايطي را تصور كنيد كه در آن دچار استرس ميشويد ، مانند سخنراني در يك جمع يا جلسه كاري. در اين شرايط شخص فكر ميكند كه در آن جمع همه شركت كنندگان از او بيشتر ميدانند و مطالب او جذاب نخواهد بود. اين شرايط در ذهن تصاويري از ناشايستگي را تداعي ميكند كه عملكرد فرد را تحت الشعاع قرار ميدهد. فرد، صورت شركت كنندگان را به شكلي عجيب و حتي ترسناك ترسيم ميكند كه منتظر اشتباه او هستند تا عدم لياقت او را يادآوري كنند.
خب ميتوانيد چشم ها را ببنديد و اين شرايط را تجسم كنيد و تصوير، صدا و احساس آنرا شبيه سازي كنيد گويي در اين لحظه اتفاق افتاده است. ميتوانيد احساس خود را به چيزي تشبيه كنيد و يا بگوييد آنرا در كجاي بدن خود احساس مي كنيد.
بيشتر افراد يك چرخش را تجسم مي كنند يا حركت سريع عقربه هاي ساعت. حالا عقربه هاي ساعت را ميتوانيد تصور كنيد و رنگ آن را تغيير دهيد. اگر در حال چرخش سريع است، به مرور سرعت آنرا كاهش دهيد. به اين كار تا موقعي كه سرعت به حالت دلخواه برسد ادامه دهيد. به حالت بدن خود در اين لحظه دقت كنيد. نحوه تنفس و ضربان قلب. حتي در اين حالت ميتوانيد سرعت چرخش را برعكس كنيد و به آرامي بچرخانيد.
كيفيت تصاوير و حواس پنجگانه ما در اين تمرين، تاثير زيادي خواهد گذاشت. توصيه ميشود تا چهار بار شرايط فوق را تكرار كنيد تتا اصطلاحا بده شرطي شود و در دفعات بعد، با قرار گرفتن در شرايط مشابه بتوانيد احساس خود را در لحظه مديريت كنيد.
در دوره هاي nlp كه برگزار ميكنيم، تمرين فوق تاثير زيادي در كاهش استرس در بين شركت كنندگان دارد. اگر شما هم با اين مسئله مواجه هستيد و اين تمرين را اجرا كرديد، لطفا تجربيات و سئوالات خود را به ايميل خانه ان ال پی ایران ارسال كنيد. خوشحال خواهيم شد كه بتوانيم در اين راه خدمتي سازنده ارائه دهيم.

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here