فیلم جلسه گشتالت درمانی

2
570
گشتالت درمانی

فیلم جلسه گشتالت درمانی

دکتر فریتز پرلز یکی از درمانگران مشهور و توسعه دهنده گشتالت درمانی است. گشتالت یکی از پایه های ایجاد ان ال پی است که ریچارد بندلر و جان گریندر با الهام از جلسات درمانی و مدلسازی نحوه درمان فریتز پرلز به موفقیت های زیادی دست یافتند. گشتالت یک واژه آلمانی است که به معنی ساختار کل است و در تعریف آن آمده است که یک کل چیزی بیشتر از مجموع آن است.از اینرو سازماندهی یک جز، ساختاری را خلق می کند که ویژگی خاص خود را داراست.
گشتالت
ابتدا این مقاله را بخوانید: تاریخچه گشتالت درمانی
گشتالت تراپی شیوه از درمان است که بر اساس روانشناسی ادراکی و پدیده شناسی استوار است. نام دیگر گشتالت درمانی، تمرکز درمانی هم هست زیرا به فرد کمک می کند تا با آگاهی از تجارب و ناکامی های بدست آمده، به روند اشراف لحظه ای و آگاهانه بر احساسات خود منجر می شود.

در این روش به فرد متزکر می شویم که خود به تنهایی برای حل مشکلات کافی است و میتواند بطور مستقل تصمیم بگیرد و به بلوغ برسد. در کل پس از آموختن گشتالت تراپی به موارد زیر دست خواهیم یافت:

پر کردن خلاء و شکاف هایی که بواسطه باورها و طرحواره های نادرست شکل گرفته است.
افزایش آگاهی و قبول مسئولیت زندگی خود
کنترل احساسات ناخواسته از قبیل خشم، استرس، افکار مزاحم و افسردگی
شناخت ریشه ای اختلالات و بررسی عوامل شکل گیری آنها

 

طرحواره درمانی
در این جلسات دکتر پرلز با یکی از مراجعان خود در حال بررسی اختلال ذهنی او است و در ادامه با شناخت بازی های ذهنی و طرحواره مراجع، به قبول مسئولیت از طرف وی کمک می کند و حلقه مفقوده درمان را به وی نشان می دهد. در ادامه توجه شما را به دیدن دو جلسه از طرحواره درمانی دکتر فریتز پرلز جلب می کنیم. دیدن فیلم فوق را به علاقه مندان حوزه تحول فردی و مشاوران توصیه می کنیم.

مدت زمان: 62 دقیقه

2 نظرات

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here