صوتی

06/27/2017
درد ان ال پی

چگونه با کمک NLP پیام های ناخودآگاه را شناسایی کنیم؟

چگونه با کمک NLP پیام های ناخودآگاه را شناسایی کنیم؟ آیا دلیل دردهای روان تنی و سردرد ها و کمر دردهای خود را میدانید؟ آیا این […]
06/02/2017
سجاد زمانی

چگونه با تکنیک NLP اعتماد به نفس را افزایش دهیم؟

چگونه با تکنیک NLP اعتماد به نفس را افزایش دهیم؟ اعتماد به نفس و عزت نفس در NLP   چه اندازه به توانایی های خود اعتماد […]