چرا باید NLP را بیاموزیم؟

0
326

چرا باید NLP را بیاموزیم؟

خوب دقت کنید… چند نفر از از کسانی که در اطراف خود میبینید، از سبک زندگی خود راضی هستند؟ همه ما فشارهایی فزاینده برای تغییر را تجربه میکنیم و اگر قرار باشد این نیرو و انرژی را همه روزه صرف کارهایی بکنیم که بطور موقتی حال ما را خوب کنند، پس از مدتی دیگر رمقی برای تغییرات پایدار نخواهیم داشت. باید زندگی را کنترل کنیم. راهی برای پرش از روی مشکلات وجود ندارد. تنها مسئله اینست که چگونه؟
تغییر اجتماعی با تغییر فردی شروع میشود. برای تغییرات فردی دو سئوال پیش رو داریم. چه باید بدانیم؟ چه باید بکنیم؟
ما با تکنولوژی و شبکه های اجتماعی، حصار محکمی دور خود کشیده ایم. هر روز حجم زیادی از مطالب مختلف را وارد مغز میکنیم که فقط تاثیر موقتی دارند. جملات انگیزشی که کمتر در سطح ناخودآگاه ما تغییر ایجاد میکنند. فرق ما با ماشین این است که ماشین قابل پیش بینی است و اجزایی در کنارهم یک مجموعه با کارهای مشخص را انجام میدهند. اما به قول یونگ انسان موجودیست که هر لحظه برای خود اتفاق می افتد. ان ال پی بعنوان یک استعاره، ما را به تجربه جدید از ذهن خود ارتباط میدهد و این امکان را میدهد که ناخودآگاه را کندوکاو کنیم.
ان ال پی بیش از اینها با زندگی ما ادغام خواهد داشت و این نکته را یادآور میشود که ” ما هنری نداریم، صرفا آنچه را میتوانیم، به بهترین نحو خود انجام دهیم”. مکتبی که به تدریج رشد میکند و میخواهد که ما با استفاده از مهارتها و دانش خود، از دنیا مکان بهتری بسازیم و تعادل را در زندگی حفظ کنیم. ما خود را میابیم و با توانایی هایمان برای بیدار شدن در دنیایی زیبا و دوست داشتنی با بینهایت شگفتی آشنا میشویم.
اشخاص برای دیدن شگفتیها تن به سفر میدهند.
از بلندیهای  کوهها… از امواج دریاها…
در امتداد رودخانه ها و در دل وسیع اقیانوس ها
در حرکت دورانی ستاره ها…
اما از کنار خود بی توجه عبور میکنند.

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here