nlp و فيلترهاي ذهني ما

1
454

nlp و فيلترهاي ذهني ما

يكي از پيش فرض هاي NLP اين است كه ما به جهان آن طور که هست واکنش نشان نمی دهیم، بلکه بر اساس نقشه ای از جهان که در ذهن داریم واکنش نشان می دهیم. اين جمله نشان ميدهد هريك از ما بر اساس فيلترهاي ذهني كه داريم، به مسائل پيرامون واكنش نشان ميدهيم.
فيلترهاي ذهني چه چيزهايي هستند؟
فيلترهاي ذهني مجموعه اي از يادگيري ها و باورهايي كه از بدو تولد در ذهن ما ته نشين شده و تبديل به باور شده و ما تمام تلاش خود را مي كنيم تا اين باور ها را در زندگي واقعي اثبات كنيم. پس وقتي ميخواهيم تصميمي بگيريم اولين واكنش به آن برابر خواهد بود با باز آفريني فيلترهاي ذهني. اگر بتوانيم در نقشه ذهني تجديد نظر كنيم و بدانيم كه واقعيت، برداشتي است كه ما نسبت به جهان داريم. در اين حالت ميتوانيم در رفتار و برداشت هاي خود تجديد نظر كنيم. انجام این کار بهتر از این است که جهان را وادار کنیم تا مطابق آنچه که ما در ذهن داریم رفتار کند.
تجربه ساختار دارد .همه ما الگوی فکری داریم. با تغییر این الگوها میتوانیم تجربه مان را عوض کنیم، یعنی تغییر دادن روش فکر کردن مان درباره اتفاقاتی که در گذشته برایمان رخ داده اند و به صورت تجربه درآمده اند. مردم همیشه سعی میکنند از بین گزینه هایی که برایشان وجود دارد بهترین را انتخاب کنند انسان بر اساس تجربه انتخاب می کند. هر چه تجربیات بهتر و بیشتری داشته باشد، بهتر است. اما شايد همين ديدگاه خوب، از نظر فرد ديگري غلط باشد.
اساس اِن اِل پی این است که می توانیم به راحتی ذهن خودمان را تغییر بدهیم.
فقط شرط تغيير اين است كه در باورهاي خود تجديد نظر كنيم.
منبع: سایت خانه ان ال پی ایران(کلیک کنید)

توجه: سایت خانه NLP ایران به آدرس فعلی انتقال یافت.

1 نظر

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here