مديريت استرس از ديدگاه nlp

0
325

مديريت استرس از ديدگاه nlp

با سلام سجاد زماني هستم مربي ان ال پي و مهارتهاي زندگي و در اين متن قصد دارم درباره رويكرد nlp نسبت به حالات روحي مطالبي را حضورتان ارائه كنم. در دوره هاي آموزشي و كلاس ها بسيار اين جمله را ميشنوم كه ” من نسبت به آينده استرس دارم” يا ” من هميشه مضطرب هستم و منتظر يك اتفاق بد هستم”.

خب در اين حالت چه كاري ميتوان كرد؟ از ديدگاه nlp بايد يك گام به عقب باز گشت و محركي كه باعث اين پاسخ شده را جستجو كرد. براساس نظريه پاولف هنگامي كه ما تصوري از رويداد يا حالتي داريم، فارغ از اينكه اين رويداد واقعي باشد يا نه، ارتعاشات و تحريكاتي در سيستم عصبي ما اتفاق ميفتد كه منجر به پاسخي مشخص ميشود.

در ان ال پي نيز هنگامي كه ما تصوري از محيط داريم و با رمز نگاريهاي ذهني آنرا تبديل به رفتار ميكنيم، در واقع پاسخي به آن شرايط داده ايم. خب بعد از اين مقدمه به اصل مطلب بپردازيم. هنگامي كه شخصي به مسائل روزمره با نگرشي خاص و مرتبط كردن آن به تصاوير ناخوشايند مي نگرد، در واقع در ذهن خود يك رويداد را بصورت تصاويري واضح و مانند فيلم مرور ميكند.

اتفاقي مانند دير رسيدن به محل كار را در نظر بگيريد. اتفاق= دير رسيدن . تصوير ذهني= بازخواست مدير و تنبه.   پاسخ= استرس و افكار مخرب كه منجر به نشانه هايي جسمي مانند سردردهاي طولاني و بيماريهاي گوارشي ميشود. فرد تصاوير ذهني سريع و پشت سرهمي را مرور ميكند كه در حال اتفاق افتادن هستند و همين فيلم را ادامه ميدهد. همانطور كه ميدانيم، ناخودآگاه فرق بين خيال و واقعيت را نميداند و فقط به تصاوير ذهني واكنش نشان ميدهد.

در nlp تمريني براي رفع اين موضوع وجود دارد كه فرد با استفاده از همين خاصيت ناخودآگاه، ميتواند كيفيت تصاوير فرعي را عوض كرده و از اين طريق ميتوان به نتايج مطلوب دست يافت. ابتدا از فرد در خصوص بروز اين تصاوير در ذهن خود سئوال ميكنيم. اكثر افراد استرس را در قفسه سينه يا ساير نقاط حس ميكنند و در ذهن خود استرس را به چرخ در حال گردش يا رودخانه اي خروشان تشبيه ميكنند.

با استفاده از همين تصاوير ذهني، مربي سرعت ذهني و كيفيت تصاوير مانند دوري و نزديكي و رنگ را تغيير داده و تغييرات را اعمال كرده و فرد را با شرايط جديد شرطي ميكند. در نهايت با تست در آينده و تكرار چند باره اين تمرين، تغييرات اتفاق افتاده و در حالت واقعي وقتي فرد با همان شرايط مواجه ميشود، ميتواند آنرا بهتر مديريت كرده و به نتايج مطلوبي برسد.

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here