فرآیند هدف از دید NLP

0
449
nlp

فرآیند هدف از دید NLP

در همه دوره های مهندسی ذهن با متد ان ال پی NLP  در مورد خلق شخصیت فرد موفق گفته ام. باور اصلی درNLP  این است که قبل از اقدام برای یک هدف، باید خود را در آن وضعیت ببینید. واقعیت اینست که فرآيند رسيدن به موفقيت در سه مرحله به تكوين ميرسد و سير تكامل هر كاميابي و موفقيتي در سه لايه اصلي به بلوغ و تكامل نهايي نايل ميشود . لايه اول كه موثرترين و اصلي ترين بخش شكل‌گيري و بسترسازي هر نوع موفقيتي است مربوط به كيفيت پردازشهاي ذهني و ساختار شخصيت افراد است .
در اين سطح ، ‌مراحل نخستين و ريشه هاي اصلي خلق موفقيت بنا گذاشته شده و پرورش پيدا مي كنه. لايه دوم كيفيت رفتار و عملكرد افراد است كه بعنوان ابزار اجراي موفقيت، وظيفه بالفعل كردن موفقيتي كه در لايه اول بالقوه خلق شده را بر عهده دارد و لايه سوم محل ظهور و تجلي موفقيت در عرصه زندگي انسانهاست و در اين بخش بذرهاي كاشته شده در لايه اول و پرورش داده شده در لايه دوم . به نتيجه قطعي و قابل پيش بيني خود مي رسند .
شغل دوم درآمد اول
راه ديگه اي رو تصور نكنيد ، قطعاً بايد از ايستگاه اول و ايستگاه دوم عبور كنيد تا به ايستگاه سوم برسيد . اين قانون نظام هستي هست . وقتي شرايط لازم رو فراهم كرديد ، ‌تمام علتهاي مورد نياز رو جمع كرديد و تك تك تكه هاي اين پازل چيده شد ، اون وقت زمان ورود به ايستگاه سوم هست و اينجا بايد دست به كمر بايستيد و از درك موفقيتي كه در حقيقت ماهيت واقعي خود شماست ، لذت ببريد . پس ايستگاه سوم ، ايستگاه درك و تجربه موفقيت هست و اكثريتي كه سرزده و بي خبر وارد ايستگاه ميشند تا موفقيتها رو شكار كنند ، تنها مي توانند شاهد در آغوش كشيدن موفقيت هاي انسانهاي برتري باشند كه بعد از عبور از دو ايستگاه قبلي به اينجا رسيدند .
اينجا جايي هست كه نظام كائنات و چرخه هستي قراره وظيفه و تعهدش رو در قبال آدمهايي كه به خودشون متعهد بودند ،‌تمام و كمال انجام بده ، به وعدش وفا كنه و اينجا كار ما فقط ايستادن و تماشا كردنه. ولي معمولاً براي اكثريت ، ‌اين اتفاق نمي افته ، اونها سراسيمه و بي قرار وارد اين ايستگاه ميشند و در به در دنبال كسب موفقيت هستند ، چيزي كه خيلي كم گيرشون مياد و اكثريت اينجا درمانده و عصباني به بخت بدشون لعنت مي فرستند .
عوامل اصلي شكل گيري يك موفقيت ، نهفته در ساختار و لايه هاي ذهني و شخصيتي افراد است. جايي كه پردازشهاي ذهني ، طراحان رفتار و خالق نتايج انسان هستند . بنابراين در صورت بازسازي و تبديل ساختار ذهني و شخصيتي يك انسان ساده و متوسط به انساني موفق و برتر ، مي‌توان منتظر نتايج درخشان و كسب موفقيتهاي گسترده در زندگي او بود .
تا زماني كه نتوني ، هويت يك انسان بزرگ و ثروتمند رو در وجودت بارو كني ، واقعاً سخته و شايد غيرممكنه به مرز چنين موفقيتهايي نزديك بشي . تا وقتي كه هويت يك مدير كامل رو در نهاد خودت درك نكني ، راه مطمئني براي رسيدن به اون جايگاه برات تعريف نشده . تا زماني كه باور تو از هويت و ماهيت واقعي خودت محدود و شكننده هست ، آسيب پذيري . هويت خودتو روشن بشناس . بدون تعارف ، بدون رودربايستي ، بدون نقاب ، صاف و روشن ،‌ دقت كن كه خودتو تو چه حدي مي بيني ، چه جايگاهي ، چه عنواني چه نقشي؟ مهم نيست الان كجايي . مهم اينه خودتو چطور مي توني باور كني .
فرآيندهاي جاري در نظام هستي ،‌ مطابق با قوانين و سنتهاي آفريدگار مطلق ، هيچ يك تصادفي ، بي هدف و سردرگم به وقوع نمي پيوندند و همواره علتهايي بايد فراهم شوند تا نتيجه اي به ظهور برسد . ساختار خلق موفقيتهاي انساني نيز تابع همين قانون است . و مطابق با اين الگو و قاموس كائنات علتهايي بايد جمع شوند تا موفقيتي خلق شود و عمده اين علتها در درون انسان جاري مي‌شوند .

شرکت در دوره غیر حضوری ان ال پی

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here