خانه دوره های آموزشی دوره تحلیل رفتار متقابل

دوره تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل

سرفصل های دوره مقدماتی تحلیل رفتار متقابل

سرفصل های دوره مقدماتی تحلیل رفتار متقابل - تاريخچه TA - من خوبم تو خوبي يعني چه؟ - تشريح كودك – والد – بالغ - موفق هاي بد...

سرفصل هاي دوره پيشرفته تحليل رفتار متقابل

آموزش دوره پيشرفته تحليل رفتار متقابل شامل سرفصلهاي زير ميباشد: - تكنيك گفتگو در سطح بالغ (تن صدا، لحن و...) - نوازش ها (اقتصاد نوازشي –...

پر طرفدارترین مطالب

اخبار داغ