مثلث کارپمن در TA

گاهی اوقات با اجرای بازی های ذهنی، وارد شرایطی میشویم که مخاطب را در یک مسیر سردرگمی قرار میدهیم که چه رفتاری با ما...

چه بخشي بر شما حاکم است؟

چه بخشی در شما حاکم است؟ از ديد اریک برن شخصيت ما از تعامل 3 جزء مختلف (کودک، والد و بالغ ) تشکيل شده است....

دیدگاه گورخری در تحلیل رفتار متقابل

دیدگاه گورخری در تحلیل رفتار متقابل از گورخری پرسیدم: تو سفیدی راه راه سیاه داری، یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری؟ گورخر به جای...

دیو و پری

یکی از کارهایی که والدین میکنند رسیدگی به تکالیف فرزند پسر است . جوری رسیدگی میکنند و طوری عمل میکنند که به او بفهمانند...

پر طرفدارترین مطالب

اخبار داغ