3 مرحله اصلی قبل از انتخاب هدف

0
489
آموزش موفقیت

در اغلب کلاس های مهندسی ذهن و موفقیت به سبک NLP به یک سئوال تکراری میرسیم و آن این است ” چگونه هدفگذاری کنیم؟” اگر در گذشته روش هایی مانند انتخاب هدف اسمارت (SMART) کارساز بودند، امروزه تحقیقات نشان میدهد این روش برای سازمانها و مجموعه هایی کارساز است که دارای ساختار مشخص و اهدافی دراز مدت هستند. اما موجودی به اسم انسان که هر یک از نقشه ذهنی خاص خود استفاده می کنند و دارای روند زندگی منحصر به فرد خود هستند، کاربرد کمتری خواهد داشت.

در کارگاه های هدفگذاری بر روی باورهای افراد و روش انتخاب هدف متمرکز میشویم و با انجام تست های استعدادیابی به انتخاب هدف میپردازیم.

چرا بعد از انتخاب هدف اقدام نمیکنیم؟

اگر هدفی را که انتخاب می کنید مطالق با ارزشها و توانایی ها و خواسته های شما نباشد، وارد ” منطقه بی عملی” خواهید شد و در آن دستاوردی کسب نخواهید کرد زیرا ذهن انگیزه لازم برای اقدام را نخواهد داشت.

دلیل دیگر که در منطقه بی عملی سپری می کنیم، عدم تصمیم گیری است. انسانها بدلیل ترس از شکست ترجیح میدهند تصمیم نگیرند و آنرا به دیگران محول کنند. مثلا فردی که قصد دارد یک رشته دانشگاهی را انتخاب کند، این امر را به فرد دیگری محول میکند تا در آینده بتواند شکست را به او ربط دهد. اگر مسئولیت تصمیم ها را به عهده بگیرید، فردی مسئول و موفق خواهید بود که در آینده شهامت اتخاذ تصمیمات بهتر را پیدا خواهید کرد.

مرگ های کوچک را تجربه کن

من به این جمله اعتقاد دارم که در زندگی اگر مرگ های کوچک را تجربه کنید، برای مرگ های بزرگ آماده خواهید شد. منظور از مرگ های کوچک تنش ها و شکست هایی است که در زندگی اتفاق می افتد و ما را برای ریسک های بزرگ آماده میکند.

افزایش انگیزه

اشتباهات مشترک در انتخاب هدف

1- عدم شناخت استعدادها و توانایی های خود و انتخاب هدف مطابق با آنها

2- عدم بررسی نقاط قوت و برطرف ننمودن نقاط ضعف خود

3- ترس از تصمیم گیری و اقدام به موقع

4- عدم آینده نگری و سنجش پتانسیل هدف

5- عدم اعتماد به قدرت ذهن و ضمیر ناخودآگاه

6- کاهش انگیزه در میانه مسیر بدلیل انتخاب هدف اشتباه

در ادامه توجه شما را به قسمتی از فیلم کارگاه مهندسی ذهن و هدف جلب میکنیم.

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here