کتاب بازی های روانی مردم

0
679

کتاب بازی های روانی مردم

باسلام. در این قسمت قصد دارم یکی از کتابهای مفید در حوزه تحلیل رفتار متقابل را حضورتان معرفی کنم. کتاب بازی های روانی مردم، نوشته دکتر علی شمیسا، یکی از کتابهایی خوبی است که من در این حوزه خوانده ام. همانطور که در مطالب گذشته گفتم، بازی ها مجموعه فعالیت هایی هستند که عمدتا بصورت ناخودآگاه و بر اثر تجربیات مفید گذشته به آنها روی آورده ایم. بازی های ذهنی از کودکی در ما شکل میگیرند. کودکی را فرض کنید که برای بدست آوردن اسباب بازی گریه میکند و والدین او مجبور میشوند به خواسته او تن دهند، از بازی روانی استفاده میکند و در بزرگسالی نیز دست به بازی های پیچیده تر میزند.
زمانی که حاکمیت رفتار فرد، بازی است، عقلانیت و شفافیت جایگاهی ندارد. در این کتاب، بیش از دویست بازی ذهنی آورده شده که با مثالهای کاربردی نیز به آن پرداخته شده است. در مقدمه این کتاب میخوانید:
بازی های روانی، باتلاق هایی برای فرورفتن در لجن زار روابط انسانی است. از کودکی همیشه روابط بین انسانها برایم سئوال بوده که چرا نمیتوانند باهم کنار بیایند و به این پاسخ رسیدم، زمانی که انسانها در انبوه احساسی بازی ها گیر میکنند، متوقف میشوند و عمر خویش را تباه میکنند. بسیاری از انسانهایی که در زندان بسر میبرند کسانی هستند که خود یا دیگران را بازی داده اند یا بازی خورده اند….

دوره آنلاین موفقیت

یک پیشنهاد رد نشدنی: شرکت در دوره غیر حضوری تحلیل رفتار متقابل

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here