کتاب اصول مشاوره و روان درمانی با NLP

2
294
اصول مشاوره

کتاب اصول مشاوره و روان درمانی با NLP

در این مطلب به معرفی یکی دیگر از کتاب های خوب حوزه ان ال پی nlp خواهیم پرداخت. میثم سواردلاور یک از محققین و مترجمین خوب در حوزه ان ال پی هستند که اکنون در دانشگاه USM مالزی به برررسی نقش NLP در ورزش می پردازند، همچنین خانم دکتر طاهره محمودیان نیز ایشان را در امر ترجمه همراهی می کنند. کتاب فوق نوشته ریچارد بندلر و جان گریندر بوده و اصول کلی مشاوره و نحوه هدایت بیماران در جلسه درمانی را بررسی می کند.

خواندن این کتاب را به افرادی که قصد دارند ان ال پی را بصورت حرفه ای دنبال کنند، توصیه می کنیم زیرا در آن به نحوه شناخت مخاطب و چگونگی تاثیر گذاری بر آن بررسی شده است. اگر مشاوری بتواند به زبان بیمار صحبت کند، نیمی از راه پر پیچ و خم درمان را طی کرده و به بهترین نحو میتواند ارتباط را هدایت کند.

کتاب اصول مشاوره و روان درمانی با NLP (سطح پیشرفته) در پنج فصل به ارتباط بین درمانگر و درمانجو اشاره می کند.

فصل اول: نقشه هایی متفاوت از یک سرزمین

در این فصل به یکی از پیش فرض های مهم ان ال پی اشاره میشود. “نقشه همان سرزمین نیست” این پیش فرض به تفاوت نگاه انسانها به رویدادهای اطراف خود اشاره می کند. از آنجایی که همه انسانها جهان ار از فیلترهای ذهنی خود (حذف، تعمیم و تحریف) عبور می دهند، بنابراین نمی تواند به نگاهی جامع و هماهنگ در تفسیر اتفاقات رسید. از اینرو اختلاف و تنش در روابط میتواند امری طبیعی باشد.

ریچارد بندلر این امر را به عینک های کدر و مات تشبیه می کند که دید ما را به دنیا محدود می کند. با توجه به نظام بازنمایی انسانها، می توان با اشراف بر آنها به یک تعامل و ارتباط موثر دست یافت. انسانها از سه کانال اصلی (دیداری-شنیداری-حسی) اطلاعات مورد نظر را دریافت می کنند و همین عوامل باعث برداشت ما میشود. حال اگر فردی بتواند چنین نظام های ادراکی را شناسایی کند و همانند ما به آن نگاه کند، می تواند با مام به یک توافق خوب برسد.

در ادامه این فصل به هماهنگی و اعتماد با درمانجو اشاره شده است. هنگامی که تاکتیک های اعتماد سازی را اجرا می کنیم (همگام سازی یا pacing) میتوانیم طبق کانال ادراکی افراد عمل کنیم و چه چیزی بهتر از این که بیمار به مشاور اعتماد کند. در این حالت کمترین مقاومت و بیشترین پذیرش را از وی خواهیم دید.

اگر علاقمند به شناخت کانال های ادراکی (تیپ شخصیتی) افراد در NLP هستید به مطالب زیر مراجعه کنید:

افراد دیداری

مشخصات افرادی دیداری در NLP

افراد شنیداری

مشخصات افرادی شنیداری در NLP

افراد حسی

مشخصات افرادی حسی در NLP

حال که شناختی از کانال ادراکی افراد کسب کردیم، ارتباط بین درمانگر و بیمار را طی یک گفتگو در اتاق مشاوره بررسی می کنیم:

اگر فردی دارای نظام دیداری است، شاید نتواند به سئوالاتی که با نظام حسی از او پرسیده میشود پاسخ دهد. در این شرایط قضاوت درمانگر شروع میشود و نمیتواند مشاوره درستی را ارائه کند. فردی را تصور کنید که با همسر خود اختلاف دارد و کانال ترجیحی او دیداری است. در این شرایط درمانگر باید مکالمه را به این شکل پیش ببرد.

بیمار همسرم من را به عنوان یک فرد ارزشمند نمی بیند.

درمانگر: از کجا می دانید شما را فرد با ارزشی نمی بیند؟

بیمار: من برای او لباس زیبا می پوشم اما او توجهی نمی کند. او فقط دستی به صورت من می کشد بدون اینکه نگاهی به من بیاندازد.( متوجه شدیم همسر او فردی حسی است)

در اینجا درمانگر می تواند نظام های بازنمایی بیمار را شناسایی و کانال های دیگر او را فعال کند. مثلا میتواند بپرسد: چشم های خود را ببند و تصویری از شوهر خود را مجسم کنید. در این موقع به احساسی که در معده، کمر یا بازوی خود بوجود آمده توجه کنید.

بیمار: فکر می کنم کمرم کمی سفت شده…

در این زمان درمانگر با دادن ساختار به تجسم فرد، کمک میکند او به کانال حسی نیز دست پیدا کند و با ادامه صحبت های درمانگر متوجه کانال های نیمه فعال خود شود. اگر بتوان فرد را در جایگاه همسرش قرار داد یعنی کاری کنیم که با کفش های او راه بورد و خود را از دیدگاه او ببیند، بسیاری از تنش ها و سوء برداشت ها را حل خواهیم کرد.

فصل دوم: عدم تجانس

در فصل دوم کتاب اصول مشاوره و روان درمانی با NLP به بررسی نحوه همکاری درمانگر و بیمار پرداخته میشود. منظور از عدم تجانس عدم همانگی در بازنمایی احساس و ادای آن توسط بیمار است. هرگاه بیمار در بیان احساس و نحوه حرکت بدن خود ناهماهنگی داشته باشد، درمانگر را به اشتباه وا می دارد و این پیام های مبهم روند مشاوره را با اخلال همراه می کند.

استفاده از مدل متا در ارتباطات بسیار موثر است زیرا فرد را از ابهام گویی خارج می کند. بطور مثال اگر فردی به ما می گوید که “من بدبخت هستم” باید پرسید نسبت به چه کسی بدبخت هستی؟ یا چرا فکر می کنی بدبخت هستی؟ و… در این موقعیت فرد را از تعمیم افراطی و پیچیده کردن ارتباط باز میداریم.

“درمانگر باید از استراتژی مدل متا برای کار کردن روی قسمت های از ادراک فرد که دارای نقص است، استفاده کند.”

در ادامه این فصل کتاب اصول مشاوره و روان درمانی با NLP به بررسی نظریه خانم ستیر در بررسی افراد پرداخته شده است. از نظر وی انسانها در شرایط تنش زا و حساس به 4 شکل از خود واکنش نشان می دهند:

1- سرزنشگر
2- حسابگر
3- سازشگر
4- گیج

مطالعه مقاله ویرجینیا ستیر

کتاب اصول مشاوره و روان درمانی با NLP

فصل سوم: عملکردهای مبهم

در فصل سوم به جنبه های مختلف مدل متا و فیلترهای ذهنی انسانها اشاره شده است. در مثال های زیر به نقش فیلترهای ذهنی پی خواهیم برد.

ذهن خوانی: در این شرایط فرد با توجه به نقشه ذهنی خود، از تعمیم استفاده می کند و به محض آنکه یک حرکت آشنا از فرد می بیند، به قضاوت می پردازد.

من میدانم او من را دوست ندارد. میتوانم بفهمم که الان چه فکری در سر داری…

علت و معلول: در این نوع ارتباط، یک اتفاق بیرونی باعث یک واکنش و یا برداشت ما نسبت به خودمان میشود که لزوما نمی تواند درست باشد.

تو باعث شدی من دیر به محل کار برسم. او مرا عصبانی کرد و…

کمبود مرجع: در این قسمت فرد فکر می کند طرح او از دنیا، خود دنیاست و یا اینکه طرح او از دنیا برای افراد دیگر صدق می کند.

همه سیگاری ها دیوانه هستند. دخترهای خوب کم هستند. پول خوشبختی می آورد. بخور تا خورده نشی و…

فصل چهارم: درمان خانوده گل حساس

اگر زمانی که خانواده شما در اطرافتان هستند، کاری نکنید بجز اینکه برای آنها این را ممکن سازید که واقع بینانه یکدیگر را نگاه کنند، احساس کنند و به صحبت های یکدیگر گوش کنند، با این کار مسیر زندگی خود را در سمت شروعی تازه قرار داده اید.(Virginia Satir)

یک گل بخش حیرت آوری از یک زندگی است. اگرچه می توانیم یک دانه را بکاریم و به روند رشد او کمک کنیم، اما نمی توانیم یک گل زنده را خلق کنیم. ما قادریم گل ها را کشت کنیم، قلمه بزنیم و پیوند دهیم. خاصیت دیگر گلها این است که در محل زندگی خود بهترین رشد را دارند و اگر در جای دیگری باشند، نیاز به پشتکار زیادی است. گلها زمانی به بهترین نتیجه و رشد می رسند که از طرف منابع و محل حمایت شوند.

چنین روندی در انسانها نیز صادق است. درمانگر با استفاده از همین مواد اولیه و برقراری ارتباط میتواند خانواده و فرد را هدایت کند. افراد باتوجه به تحربیات خود در ارتباط با اعضای خانواده، دسته از کلمات را در قالب احساس بیان می کنند که بیانگر میزان صمیمیت یا اختلاف آنهاست. در این بین درمانگر با استفاده از سئوالات مدل متا می تواند آنها را رمزگشایی کند.

مثلا فرد می گوید وقتی همسرم من را اینطوری می بیند، احساس خوبی به من دست میدهد. در این حالت درمانگر باید این حرف را رمزگشایی کند و منظور او از یک رابطه خوب یا بد مشخص کند. وقتی فرد می گوید: همسرم به من بی توجهی میکند، اید پرسید چطور به این نتیجه رسیده ای؟ او می گوید بخاطر اینکه در تمام طول گفتگو حتی یکبار هم به من نگاه نمی کند. در این حین درمانگر با تیزحسی که مد نظر ان ال پی است باید به آن پاسخ دهد.

در این فصل از تکنیک های مشاوره بسیار عالی استفاده شده است و درمانگران و کارآموزان NLP را کمک می کند تا به مهارت کافی در شناخت نقشه ذهنی افراد برسند.

فصل پنجم: توصیه های اصلی

در فصل آخر کتاب اصول مشاوره و روان درمانی با NLP نیز به جمع بندی مدل متا پرداخته شده است. بطور کلی مدل متا در سه دسته زیر قرار دارد:

الف) جمع آوری اطلاعات

ب) تعیین محدودیت های ادراکی بیمار

ج) تعیین روش های لازم برای ایجاد تغییر

نتیجه گیری: برای من که در حوزه NLP افتخار شاگردی و تحقیق را داشته ام، این کتاب یکی از تکنیک ترین و عمیق ترین کتاب هایی بود که در این حوزه خواندم. روش هایی که با الگوهای متا در این کتاب ارائه شد بخوبی رابطه موثری بین درمانگر و مراجع را بهمراه خواهد داشت و سعی میکنم از آموخته هایم در دوره های مختلف استفاده کنم. دوستانی که علاقمند به یادگیری ان ال پی هستند، پس از مطالعه کتاب های ماندگاری چون ساختار جادو و تغییرات سریع فردی می تواننند این کتاب را مطالعه کنند و از ایجاد ارتباط بین فردی لذت ببرند.

پیشنهاد ویژه:

دوره آنلاین موفقیت

شرکت در دوره آموزش ان ال پی

2 نظرات

    • میتونید کتاب ساختار جادو رو در سایت جستجو کنید و دو فصل از اون رو رایگان دانلود کنید. این کتاب کمیاب هست. اگر تمایل به خرید نسخه چاپی دارید تماس بگیرید.

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here