چگونه خاطرات فردی را فراموش کنیم؟

0
833
چگونه شکست عشقی ر افراموش کنیم؟

در این فایل صوتی به یکی از تکنیک های جالب ان ال پی NLP می پردازیم که به افراد کمک می کند تا شکست عشقی و خاطرات طلاق و از دست دادن همسر و یا مرگ فرزند خود را کمرنگ تر و قابل تحمل تر کنند. افراد زیادی را میبینیم که پس از جدایی افسرده می شوند به انواع روش های مختلف مانند اعتیاد و پرکاری می پردازند تا به این شکل بتوانند فقدان اطرافیان را جبران کنند.

آنها تصاویر فرد از دست رفته را روزها و سالها در ذهن خود مرور می کنند و آن حس را در خود زنده نگه می دارند که باعث می شود تحمل آن فقدان سختتر باشد. در ان ال پی این افراد را به کسانی تشبیه می کنند که پست دیواری بتنی قرار گرفته اند و توانایی حرکت به آن سوی دیوار را ندارند تا از این طریق احساسات خود را آزاد کنند اما تکنیک های NLP کمک می کند تا فرد در ذهن خود از این بن بست رهایی یابد و زندگی جدیدی را آغاز کند.

فردی را فرض کنید که در سالهای گذشته از همسر خود طلاق گرفته و رابطه آنها به پایان رسیده است. در این حالت او به مرور خاطرات می پردازد و تصاویر آنها را مرور می کند. این امر نه تنها به او تسکین نمیدهد، بلکه حس جدایی را برای همیشه زنده نگه می دارد.

شکست عشقی

از اینرو تصاویر خاطرات و حوادث ناگوار تمام ذهن افراد را اشغال می کنند و فرد نمی تواند به فعالیت های روزانه بپردازد. حتی افرادی که فرزند و یا یکی از افراد خانواده را از دست داده اند نیز چنین شرایطی را تجربه می کنند و نمیتوانند از این بن بست رهایی یابند.

در ان ال پی تکنیک تغییر تصاویر ذهنی یکی از بهترین راهکارهای کمرنگ کردن خاطرات ناگوار است. در این روش فرد بجای فرار از خاطرات ناگوار و پرداختن به عادات ناپسند مانند اعتیاد، با آنها مواجه می شود و از طریق تغییر تصاویر و حتی صداهای خاطره به تغییر حس خود کمک می کند.

ازدواج موفق

وقتی از افراد می پرسم که در مقابل خاطرات ناگوار چه واکنشی نشان می دهی؟ آنها پاسخ می دهند وقتی به یاد فرد مورد نظر می افتم خود را به چیزی سرگرم می کنم تا آنر از یاد ببرم. در این حال فرد با فرار به جلو خود را با شرایط مواجه نمی کند و بدین شکل تا آخر عمر آنرا در ذهن خود حمل می کند.

در فایل صوتی زیر به برخی از راهکارهای متد NLP در خصوص فراموش کردن رابطه های شکست خورده و یا افرادی که در گذشته به ما آسیب زده اند خواهیم پرداخت.

 

کانال تلگرام ان ال پی

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here