چگونه با درونگراها کنار بیاییم؟

0
389

چگونه با درونگراها کنار بیاییم؟

در مطالب گذشته در مورد تیپ برونگراها در MBTI صحبت کردیم و گفتیم که این تیپ از دنیای بیرون انرژی میگیرد و به اصطلاح بلند فکر میکند. این تیپ احساسات خود را به راحتی نشان میدهد و دوستان زیادی در اجتماع دارد.
اما درونگراها در مواقعی نقطه مقابل آنها هستند و برای اینکه حال خوبی داشته باشند بیشتر باید با خود خلوت کنند. در تصمیم گیری ها هم با کمی تاخیر و رجوع به درون خود میتوانند به کارهای روزمره برسند. جمله معروفی از اریکسون هست که میگوید ” گوش دادن به سکوت آن مرد عالیست” .
درونگراها از دید انسانهای برونگرا شاید کمی کند و حوصله سر بر باشند و واکنش های کندتری از خود نشان دهند اما از دید خود افراد درونگرا همه چیز عادی است. اگر انسانها بتوانند تیپ های شخصیتی یکدیگر را تشخیص دهند، از بسیاری از تنش ها جلوگیری می کنند.
 
 

چگونه با درونگرا ها کنار بیاییم؟

1- ™به نیاز آنها برای تنهایی احترام بگذاریم.

2- ™به نیاز آنها برای فاش نکردن برخی حرفها احترام بگذارید.

™3- قبل از اینکه حرف بزنید آنرا ویرایش کنید.

 

توصیه به  درونگرا ها:

 

از اینکه به خلوت و تنهایی نیاز دارید احساس گناه نکنید.

هم با دوستان هم با خود به تنهایی وقت صرف کنید.

بجای اینکه منتظر باشید دیگران شما را به فعالیتی دعوت کنند، شما پیش قدم شوید.

از دیگران تعریف کنید و ابرازگر باشید.

سعی کنید در جمع ها صحبت کنید.

آنچه به ذهنتان خطور میکند بگویید و کمتر پردازش کنید.

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here