چرا تغییر نكردم؟ بررسی تضادهای ذهنی در nlp

0
350

چرا تغییر نكردم؟ بررسی تضادهای ذهنی در nlp

به اين جمله دقت كنيد:
“انسانها 2 راه بيشتر ندارند. يا گام به جلو بردارد و رشد كند، يا گام به عقب بردارد و امنيت را تجربه كند. تجربه همزمان رشد و امنيت غير ممكن است”.
خيلي از ما به دنبال تغيير موثر در روند زندگي هستيم و به هر روشي دست ميزنيم تا تغيير كنيم. براي هر يك از ما تغيير كردن، مسير پيچيده و غير قابل پيش بيني است كه ترجيح ميدهيم از مسيرهاي كوتاه و امن به آن برسيم. اينكه براي رسيدن به موفقيت حاضريم چقدر بها دهيم، بستگي به مدل ذهني و باورهاي ما دارد. شايد در ظاهر به كلاسها و روشهاي مختلف متوسل شويم و روشهاي مختلف را بياموزيم، اما در ژرف الگو و ناخودآگاه خود حاضر به تغيير نباشيم.
مثالي ميزنم. فرض كنيد شخصي ميخواهد وزن خود را كاهش دهد و به اندامي ايده آل برسد. از طرفي او به خوراكي ها نيز علاقه دارد و نميتواند رژيم بگيرد و هر روز بعد از ورزش، از غذاهاي مختلف هم استفاده ميكند. در اين حالت فكر ميكنيد چه اتفاقي ميفتد؟
او از طرفي ورزش ميكند و بدن او كالري از دست ميدهد، از طرف ديگر كالري از دست رفته را با خوردن غذا تامين ميكند و پس از مدتي با ژستي طلبكارانه نسبت به خودش و اطرافيان ميگويد چرا وزن از دست ندادم و چرا موفق نشدم؟ تا وقتي كه نپذيريم ريشه اهمال كاري ها و محقق نشدن اهداف در خود ماست، گشايشي اتفاق نخواهد افتاد. اين تعارض کارایی ما را تحت الشعاع خود قرار می دهد. یا اینکه به دنبال شرایط بهتر و هدف مشخصی میرویم اما در آخرین لحظه تمام کارها خراب میشود.
واقعيت اين است كه ما همزمان به دنبال رشد و امنيت هستيم و ساحل آرامش خود را به اميد كشف دنياهاي جديد ترك نميكنيم. از طرفي به شرايط فعلي نيز قانع نيستيم و زندگي خوب و رفاه و آرامش را حق خود ميدانيم. در nlp به اين عمل تعارض دروني ميگويند. در اين حالت فرد هم ميخواهد به هدف خود برسد، در حالي كه از نتيجه آن مطمئن نيست و دست به اقدام نمي زند. وقتي از اينگونه افراد سئوال ميشود كه تصوير ذهني شما نسبت به آينده و هدف خود چگونه است، آنها تصويرهاي مبهمي را تشريح ميكنند كه نشان دهنده برداشت آنها از وضعيت مطلوب خود است.
طبق پيش فرض nlp هريك از رفتارهاي منفي ما، داراي نيتي مثبت است كه اگر بتوانيم به آن رجوع كنيم، ميتوانيم در تصميم گيري ها و انتخاب مسير درست بهتر عمل كنيم. تكنيك حل تضادهاي ذهني، يكي از قدرتمندترين تكنيك هاي nlp است كه به ما كمك ميكند در سطح ناخودآگاه به باورهاي غلط دست پيدا كرده و آنها را حل كنيم. در این تکنیک متوجه میشویم به چه علت تلاش نمیکنیم یا اگر تلاش میکنیم، چرا در لحظه آخر دست از تلاش می کشیم. در نهایت هدف تکنیکهای ان ال پی، رسیدن به صلح درونی و آرامش است.

ان ال پی چیست؟

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here