پیش نویس ها در تحلیل رفتار متقابل

0
508

پیش نویس ها در تحلیل رفتار متقابل

در تحلیل رفتار متقابل پیش نویس زندگی را نمایشنامه ای میدانند که در کودکی توسط والدین و جانشینان آنها نوشته و فرد بطور ناخودآگاه آنرا اجرا میکند. زندگی افراد تحت تاثیر تجربیات کودکی قرار می گیرد و بطور ناخودآگاه شرایط زندگی را به سمت آن پیش نویس هدایت میکند. اریک برن معتقد بود ما زندگی نامه خود را نوشته ایم. شروع این نگارش از بدو تولد بوده است و  تا هفت سالگی آنرا کامل کرده ایم. در ادامه زندگی آنرا ویرایش میکنیم و چیزهایی به آن اضافه میکنیم. این نمایشنامه در بزرگسالی با واقعیت های زندگی کنونی ما هماهنگ میشود.

همانند همه داستانها و افسانه ها زندگی ما یک سرآغاز، یک دوران میانی و پایانی دارد. در این افسانه، افراد شرور و خوب و سیاهی لشگر وجود دارد. این داستان دارای مفهوم، موضوع اصلی و نقشه های مختلف است. اگر شما در بزرگسالی به سر میبرید، سرآغاز داستان زندگیتان خارج از دسترس ذهن آگاه شماست و شاید تا بحال آگاهی نداشته اید که چنین زندگینامه ای را نوشته اید.

قلم و کاغذی بردارید و به سئوالات زیر پاسخ دهید.

عنوان داستان زندگی شما چیست؟ چه نوع داستانی است؟ شادمان یا اندوهگین؟

موفق یا ناکام؟ جالب یا خسته کننده؟

واقعیت اینست که پیش نویس تحت تاثیر تصمیمات کودکی قرار دارد. اریک برن از داستان دو برادری نام میبرد که که مادرشان به آنها گفته بود:” بالاخره از تیمارستان سر در میاورید.” یکی از این دو برادر در یکی از بیمارستانهای روانی بستری شد و دیگری روانپزشک شد.

از همان روزهای اولیه تولد کودک، والدین پیام هایی را به او میدهند که بر اساس آن به نتایجی درباره خود و اطرافیان میرسند. اگر به کودکی چنین القا شده که تو انسان کودنی هستی و هیچوقت نمیتوانی روی پای خود بایستی، این پیام والدی در کودک درون اندازی شده و در بزرگسالی آنرا به نحوی ملاقات میکند.

جالب است که انسانها سعی میکنند پیش نویس را با حوادث بعدی توجیه کنند و در چهارچوب داوری خود تعبیر و تفسیر نمایند.

ریشه های پیش نویس:

چرا ما چنین تصمیمات کودکانه و نامناسبی را در مورد خودمان و دیگران میگیریم؟ همانطور که گفتیم کودک بدنبال بقاء و زنده ماندن است و شاید از طریق پیش نویس سعی در زنده ماندن می کند.

همچنین تصمیمات پیش نویس بر اساس هیجانات و واقعیت سنجی کودک صورت می گیرد. کودک از لحاظ بدنی، کوچک و آسیب پذیر است و دنیا از نظر او پر از دیوهای خطرناک است و بخاطر همین مسئله بدنبال زنده ماندن به هر قیمت است. اگر پدر و مادرش از او دور شوند و یا گرسنه بماند، ناامن خواهد شد و به منزله مرگ و نیستی تلقی میکند. آنچه برای کودک مهم است، توجه والدین بعنوان قهرمانان زندگی او است. پس بدنبال جلب توجه آنان، به سمت پذیرش نقش هایی می گردد که بعدها به پیش نویس تبدیل میشود.

فرض کنید یک کودک چهار ساله صاحب برادر کوچک شده و تمام توجه پدر از او به سمت نوزاد تازه متولد شده معطوف شده است. در این حالت او که خود را در شرایط ” من خوب نیستم” تصور میکند، بواسطه احساسات تصمیماتی میگیرد که ” همه مردها بد هستند” و این تصمیم تا بزرگسالی و ازدواج نیز ادامه خواهد داشت. در این حالت فرد نسبت به مردها حس نفرت و انتقام جویی خواهد داشت.

راه حل:

تصمیمات کودکی ما بصورت ناخودآگاه بر زندگی ما تاثیر خواهند گذاشت. مگر اینکه بتوانیم وقت بگذاریم و روی شناخت پیش نویس زندگی خود کار کنیم و از تصمیماتی که گرفته ایم آگاهی یابیم. با خودآگاهی و باطل کردن تقدیری که برای ما رقم خورده است، میتوانیم به پیش نویس های منفی پایان دهیم.

با سئوالهایی که در متن بالا مطرح شده است میتوانید به پیش نویس خود واقف شوید و در لحظه ای که می خواهید آنرا اجرا کنید، از این کار اجتناب و بدنبال نتیجه جدید باشید.

دوره آنلاین موفقیت

یک پیشنهاد رد نشدنی: شرکت در دوره غیر حضوری تحلیل رفتار متقابل

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here