پشت پرده چاقی در NLP

0
359

پشت پرده چاقی در NLP

قبلا از نقش اندروفین در انواع اعتیادها گفتیم. هورمونی طبیعی که باعث حس رضایت و خوشحالی میشود. گاهی ما برای کسب حس لذت، دنبال ترشح این هورمون هستیم. یکی از این مواردی که ترشح این هورمون را به همراه دارد، خوردن است. ما در پی خوردن مواد غذایی گوناگون، تجربه های مختلفی را کسب کرده ایم و هر یک از این تجربه ها، مسیرهای عصبی را شکل داده است.
باور NLP بر اینست که وقتی مسیر عصبی در هر رفتاری شکل میگیرد، فرد بصورت ناخودآگاه به سوی آن رفتار کشیده میشود . مسیرهای عصبی تشکیل شده آنقدر ضحیم میشوند که بدون هیچ فکر کردنی آن رفتار را انجام میدهیم. این نکته را با مثالی توضیح میدهم. اگر از شما بپرسم که حاصل  2+2 چند میشود؟ به راحتی میتوانید جواب را بگویید، زیرا آنقدر تکرار شده است که در ناخودآگاه ثبت شده است و مسیر عصبی آن شکل گرفته است. حال اگر ضرب یک عدد سه رقمی در سه رقمی را از ما بپرسند، مدتها طول میکشد تا جواب را پیدا کنیم.
این روند بخاطر خاصیت طبیعی مغز است. برای اینکه هر روز مسیر خانه و اسم اطافیان را دوره نکنیم، ذهن باید در پی مسیر عصبی، تمام این وقایع را ثبت کند. حال اگر یک رفتار یا وقایع همراه با لذت و یک تجربه خوشایند باشد، زودتر در ذهن ثبت میشود. حالا اینها چه ربطی به عادات غلط ما و چاقی دارند؟
این اندروفین لعنتی
وقتی حرف از خوردن غذاهای لذیذی مثل همبرگر، انواع فست فودها، پیتزا و… میشود، بدون فکر کردن ذهن ما درگیر خاطرات خوش و حتی مزه آن غذا میشود. شرکت های تولید کننده این محصولات هم از این خاصیت مغز استفاده کرده و با تبلیغات مختلف، قصد دارند خاطره ای از این مواد غذایی را ثبت کنند. خاطره ای که هرگاه به آن فکر میکنیم، هورمون اندروفین ترشح و ما را به سمت آن هدایت کند.
حالا چطور میتوان این مسیر عصبی را حذف کرد؟ ما نمیتوانیم مسیرهای عصبی را حذف کنیم، بلکه به کمک تکنیک های NLP میتوانیم کشش ناخودآگاه را نسبت به آن غذا یا رفتار کم کنیم. هنر NLP اینست که با تغییر رویکرد و علاقه فرد نسبت به عادات نامطلوب، توجه آنان را به  عادت دیگری معطوف میکند و رفتار سازنده ای را جایگزین میکند. دقت کنید ما نمیتوانیم یک رفتار را پاک کنیم، فقط میتوانیم اثرات آنرا کم کرده و حساسیت فرد نسبت به آنرا کاهش دهیم.
وقتی فردی به یک غذای خاص فکر میکند، لذتی که قبلا از آن سراغ داشته را تجربه میکند و بدون اینکه فکر کند، بصورت ناخودآگاه به سمت آن کشیده میشود ولی بعد از اینکه سیر شد، حس پشیمانی سراغ او می آید. در اعتیاد به مواد مخدر هم فرد همین تجربه را دارد. امروزه بررسی یک رفتار بصورت عمیق و شناخت ریشه های آن و استفاده از تکنیک های ماندگاری چون NLP میتواند نتایج خوبی را به همراه داشته باشد.

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here