ویژگی افراد موفق در ان ال پی NLP

0
410

ویژگی افراد موفق در ان ال پی NLP

همه افراد موفقی که میشناسم دو ویژگی مهم دارند. اول اینکه میدانند به کجا بروند و دوم اینکه آماده اند هرکاری که لازم است بکنند تا از جایی که هستند به جایی که میخواهد برسند. بازیکنان بزرگ گلف فقط و فقط تمرین میکنند. موسیقیدانان ساعت ها و روزها یک نت را مینوازند و هیجوقت نا امید نمیشوند. هروقت از آنان اشتباهی سر میزند، خیلی راحت میخندند و کارشان را آنقدر تکرار میکنند که موفق شوند.

این مطلب هم مفید می باشد: ان ال پی چیست؟

بازیکنان از تمریناتشان فیلم تهیه میکنند و سعی میکنند تصویر فیلم را کپی کنند و بصورت آهسته دوره کنند. وقتی آنها حرکت بی عیب و نقص را مشاهده میکنند، خود را در آن وضعیت تجسم میکنند و بارها انجام میدهند. آنها وقتی موفق نمیشوند، احساس بدی پیدا نمیکنند و هرچه موفق تر میشوند به مرور حس بهتری پیدا میکنند. این حرکت باعث میشود که به سعی و تلاش اعتیاد پیدا کنند.

اما انسانهای معمولی وقتی اتفاقی را که دوست دارند رخ نمیدهد، حس بدی پیدا می کنند و باید گفت که نا امیدی هم به برنامه ریزی کافی نیاز دارد. در ان ال پی، متصل کردن احساس خوب به کارها، رویکردی رو به جلو را پدید می آورد که فرد میداند اگر چندبار هم نتیجه نگیرد خیلی مهم نیست و بالاخره میتواند موفق شود و حس خوب این نتیجه را درک کند.

همه ما در حال بازی و تمرین در زندگی هستیم. باید بدانیم که به بهترین نحو بازی کنسم. اگر سعی کنیم که به واسطه اجتناب از سختی ها و ناراحتی ها پیش برویم، عقب عقب حرکت میکنیم و نمیدانیم که قدم در چه راحی گذاشته ایم. اگر میخواهیم در زندگی خوشحال باشیم، باید یاد بگیریم که کارها را با خوشحالی انجام دهیم. شاد زیستن مستلزم آن است که به کاری که انجام میدهیم توجه کرده و از آن لذت ببریم.

باید این نکته را بدانیم که اگر برای انجام یک کار حق انتخاب بیشتری داشته باشیم، میتوانیم روش درست را انتخاب کنیم. حق انتخاب داشتن یعنی توانایی داشته باشیم که بیش از یک چیز را احساس کنیم. میتوانید این تمرین را انجام دهید که یک فرآیند یا کار را با چند روش تجسم کنید. اگر از کاری که میخواهید انجام دهید ترس دارید، میتوانید آن را در ذهن مرور کنید و ناخودآگاه را مجاب کنید که میتوان به موفقیت رسید.

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here