فرمول موفقیت در سمینار آنتونی رابینز

0
671

فرمول موفقیت در سمینار آنتونی رابینز

بسیاری از افراد برای شروع یک کسب و کار یا دنبال کردن یک هدف، بهانه های گوناگونی می آورند. نداشتن منابع مالی، نداشتن استعداد و شانس از این دست بهانه ها هستند. آنتونی رابینز در این سمینار به برخی از عوامل شکل گیری موفقیت اشاره می کند. پرسش اول این است که آیا میدانیم که بر روی چه چیزی در زندگی تمرکز کرده ایم؟ واقعیت این است که سرنوشت و کیفیت زندگی ما، موفقیت یا ناکامی ما را ذهنیت و تصمیمات ما تعیین می کنند و این تصمیمات ناشی از تمرکز ما بر روی شکست یا پیروزی است.

اینکه بدانیم چه هدفی داشته باشیم و برای آن انگیزه لازم برای حرکت را داشته باشیم نیز از عوامل تحول در زندگی است. بسیاری از افراد نمیدانند که به کدام سمت حرکت می کنند و نردبان خود را روی دیوار دیگران تکیه میدهند، اما نمی دانند که هر شخصی باید سفر قهرمانی خود را طی کند.

55

در ادامه آنتونی رابینز به زندگی خود و کودکی نه چندان خوب و خانواده فقیر خود اشاره کرد و گفت در نهایت دو راه دارید. اول اینکه شکست را بپذیرید و به دستاوردهای دیگران چشم بدوزید و باور داشته باشید که خداوند در حال انتقام گرفتن از شماست و شانس ندارید. راه دوم این است که با وجود تمام مشکلات به راه خود ادامه دهید و اگر هدفی درست را انتخاب کرده باشید، انگیزه بالایی برای رسیدن به آن خواهید داشت.

“مهم نیست از چه فرودگاهی برخواسته اید، مهم اینست که در کدام فرودگاه خواهید نشست”

کانال تلگرام ان ال پی

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here