شکل گیری رفتار از دید ان ال پی

0
385

شکل گیری رفتار از دید برنامه ریزی عصبی کلامی

گفتنی است در واقع نه تنها بعضی از اعمال ما، بلکه تمام کارهایی را که انجام می دهیم و به اصطلاح آنها را “رفتار” می نامیم، بر طبق یک برنامه ریزی قبلی انجام می شود. این برنامه ریزی گاهی کنترل شده و به اصطلاح خودآگاهانه است؛ مانند رفتن به سفر و برخی اوقات برنامه ریزی ناخودآگاهانه در ما شکل گرفته است، همچون ترس از شب.
بنابراین مسئولیت برنامه ریزی در ما را به صورت ناخودآگاهانه، ضمیر ناخودآگاه عهده دار است که در واقع مسئول رفتارهای ما است. ضمیر ناخودآگاه فعالیت قسمتی از مغز است و نظریه های گوناگونی در خصوص جایگاه آن در مغز بیان شده است.
در هر صورت این ضمیر ناخودآگاه است که با دریافت اطلاعات و پیام ها از محیط و پردازش آنها رفتاری را برای حفظ و امنیت فرد پدید می آورد و در NLP یا برنامه ریزی عصبی کلامی با ابزارهای خاصی که وجود دارد، می آموزیم چگونه این رفتارها را تغییر دهیم.
با تکنیک های برنامه ریزی عصبی کلامی می توانیم رفتارهای نامطلوب کنونی را تغییر دهیم و بر رفتارهای آینده ی خود تاثیر مثبتی بگذاریم.NLP به ما می آموزد که چگونه متفاوت ومثبت فکر کنییم.
نفوذ كلام با استفاده از فن ان. ال . پی
يكي از بارزترين شيوه هاي نفوذ كلام، شناخت سيستم روحي افراد و تقليد از آن است. براي اين كار بايد به دقت به افراد چشم بدوزيد، به سخنان آنان گوش فرا دهيد و ببينيد كه غالبا از چه نوع كلماتي استفاده مي كنند و چگونه آنها را در قالب الفاظ مي ريزند .
آنگاه با استفاده از همان نوع كلمات و تقليد از لحن صدا، تغييرات چهره، حالات و حركات چشم به گونه اي با آنها صحبت كنند كه با نحوه فكر و عملكرد ذهنيشان مطابق باشد. افراد در ارتباطات خود به یکی از چهار سیستم عصبی زیر گرایش دارند :
  • افراد سمعی
  • افراد بصری
  • افراد لمسی

     

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here