شخصیت ترامپ از منظر تحلیل رفتار متقابل

0
438

شخصیت ترامپ از منظر تحلیل رفتار متقابل

یادم هست در یکی از کلاس های تحول فردی به پیشنهاد یکی از دانشجویان کمی در مورد شخصیت، زبان بدن و رفتار دونالد ترامپ صحبت کردیم اما در این مقاله قصد دارم در خصوص بررسی شخصیت ایشان از منظر تحلیل رفتار متقابل مطالبی را حضورتان ارائه کنم. ابتدا برگردیم به  نظریه تحلیل رفتار متقابل TA که معتقد است رفتارهای ما از سه ناحیه کودک، والد و بالغ شکل می گیرد. بطور خلاصه کودک احساسات خود ار بدون ملاحظه محیط ابراز می کند. والد به امر و نهی و تحکم میپردازد و بالغ با در نظر گرفتن شرایط، رفتار خود را بروز میدهد.

اگر بخواهیم رفتار اوباما و ترامپ را از دیدگاه TA مقایسه کنیم به راحتی در نگاه اول میتوان سهم کودک را در شکل گیری شخصیت ترامپ بالا دید. برخی از رفتارهای او که از وجه کودک است که هزینه زیادی برای آمریکا خواهد داشت. بطور مثال در یکی از نشست های خبری او، وقتی دیدیم چگونه یک خبرنگار را با زبان بدن تهاجمی و استفاده از کلمات تحقیر کننده، وادار به سکوت کرد، متوجه خواهید شد چقدر در کنترل رفتار خود ضعیف است. وقتی کودک دچار انتقاد میشود، وجه ” من خوب نیستم” فرد بالا می آید و برای فرارا از آن دست به هر کاری میزند.

اوباما مردی آرام و مقتدر

در سالهای ریاست جمهوری اوباما، رفتارهای پخته و همراه با متانتی را شاهد بودیم که کمتر سوژه رسانه ها شد. از نقش انکار نشدنی خانواده در زندگی سیاسی او، تا زبان بدن دوستانه همگی بر این نکته تاکید داشتند که ایشان رفتاری بالغانه را  در پیش گرفته است. صدایی یکنواخت با صورتی خنثی، او را به فردی با ثبات تبدیل کرده که بالغانه تصمیم میگیرد که در چه زمان چگونه احساسات خود را بروز دهد. در رفتار بالغانه امتیاز دادن کمتر اتفاق می افتد و فرد با کنترل احساسات میتواند به انتقادات پاسخ دهد.

ترامپ، کودک لجباز

رفتار تنش زا و تهاجمی او نشان از کودکی نه چندان خوب او دارد که در بزرگسالی نمود پیدا میکند. اینکه چه رفتاری از او سر بزند، بستگی به حال او دارد و نمیتوان خیلی پیش بینی کرد. وقتی سئوال یا انتقادی به او میشود که بر وفق مرادش نیست، با تحقیر و اعمال فشار سعی در عقب راندن حریف می کند. در TA اصطلاحا می گویند “کودک فرد خورده است” و والد حامی جهت فرار از این حال بد و حس تحقیر کودکانه، به رفتار پرخاشگرایانه می پردازد.

همچنین میتوان رفتار کودکانه او را در نشان دادن علاقه او به سایر سیاست مداران دید که نمیتواند خوشحالی خود را پنهان کند. مثلا در دیدار او با رئسای جمهور دیگر علاقه او به نشان دادن قدرت بدنی بسیار مشهود است که با فشردن دست مخاطب قصد دارد خودنمایی کند و باعث ناراحتی رئیس جمهور ژاپن شد. نمود احساسات را براحتی میتوان در چهره او دید که بلافاصله با واکنش همراه است. خنده های مصنوعی او بدون اینکه دندانهایش دیده شود هم یکی از مشخصات اوست.

زبان بدن ترامپ

در بسیاری از مناسبات و دیدارهای سیاسی او شاهد زبان بدن تهاجمی همراه با اثبات قدرت او هستیم. او همواره خود را فردی مقتدر و با نفوذ معرفی می کند و از آن اباعی ندارد. زبان بدن او در مواقعی که دوربین ها به او نشانه رفته اند نیز دیدنی است و پیام هایی را به رقبا منتقل می کند. در هنگام نشستن او را می بینید که کف دست ها را بهم می چسباند و پاهای خود را بیش از اندازه باز می کند و این گارد باز نشانگر قدرت مردانه یک شخص است.

آیا ما عوض میشویم؟

این سئوالی است که در دوره های مختلف از من سئوال میشود و من میگویم شخصیت همانند رنگ چشم ثابت است. شاید گاهی بتوان با کمک لنز رنگ چشم را تغییر داد، اما این تغییر اصیل و دائمی نخواهد بود. در مورد شخصیت ترامپ نیز باید گفت با وجود مشاوران مختلف و آموزش های دیپلماتیک، هنوز در مواقع تنش زا میبینیم که به کودک خود باز می گردد و رفتارهای عجیب و احساسی را بروز میدهد.

در آخر باید به این جمع بندی رسید که قالب شخصیت ترامپ از کودک و الد نقاد شکل میگیرد و این رفتار برای فردی که خود را نماینده یک کشور میداند، نامناسب است و تنش های زیادی را متوجه کشور میکند.

دوره تحلیل رفتار متقابل

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here