خصوصیات مشرب ایده آل گرا ها در MBTI

0
1279
مشرب آرمانگرا
مشرب آرمانگرا

خصوصیات مشرب ایده آل گراها در MBTI

این مشرب همیشه بدنبال تعالی فردی و پیشرفت هستند. عاشق کار کردن با دیگران در همه زمینه ها هستند و بر اساس ارزشهای خود تصمیم میگیرند. دارای روابط عمومی بالایی هستند و احساسات دیگران برایشان مهم است. در گفتگوها از احساسات خود بدون ریا و صادقانه صحبت می کنند.

در روابط خانوادگی به تربیت کودکان اهمیت بسیاری می دهند. یکی از افتخارات آنها این است که قابل اعتماد و در بین مردم محبوب هستند.

تیپ های شخصیتی این مشرب عبارتند از:

nlp تیک تیپ ENFJ

این تیپ دارای مشخصات هدایتگری و رهبری هستند. در ارتباطات پرشور، با حرارت و مردم دار هستند. حمایت کردن فرد متقابل یکی دیگر از مشخصات آنهاست.

 

nlp تیک تیپ ENFP

 انسانهای خلاق و پرشوری هستند که این شور و انگیزه را از منبع داخلی وجود خود کسب می کنند. خیالپردازی که یکی از مشخصات ایده آل گراها است، در این تیپ به وفور یافت می شود. برای انجام فعالیت های جدید مشتاق است و محبت و شور را به دیگران ابراز میدارد.

 

nlp تیک تیپ INFJ

 این تیپ را مشاور می نامند. زیرا افرادی هستند که می توانند بخوبی مسائل را آنالیز کنند و دیگران را کمک کنند. این تیپ تودار و درونگرا هستند و احساسات در تصمیم گیری ها در اولویت است.

 

nlp تیک تیپ INFP

اینگونه افراد صلح جو بوده و در روابط بسیار صبور هستند. شفا دهندگی یکی از مشخصات بارز آنها میباشد. آرمان های بسیاری دارند که با توجه به خیال پردازی میتواند آنها را متمایز از دیگران کند.

 

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here