تست بيداری قهرمان درون

0
496

تست بيداری قهرمان درون

در متدهاي تغييرات فردي هميشه بدنبال بيداري قهرمان درون هستيم و منتظر روزي هستيم كه به واسطه كسي يا واقعه اي، نيروي خفته درون را بيدار كنيم. اما اين سئوال پيش مي آيد كه جنگجوي درون هميشه خوب است و ما را به بهشت برين هدايت ميكند؟

جواب را در بررسي انواع نيروهاي درون ميتوان يافت. واقعيت اينست كه هميشه نميتوان از نيروي جنگجو انتظار خلق زندگي جديد و رويايي را داشت. در بررسي نيروهاي درون و تست ها وقتي فردي متوجه ميشود داراي جنگجوي قالب است، بايد توجه داشته باشد كه اين بعد را بيش از حد زيست نكند زيرا دچار بروز مشكل در ارتباطات ميشود و زندگي را جز صحنه رقابت نميبيند. براي او زندگي صحنه جنگي است كه بايد به هر قيمتي پيروز شود. از رقابت در صف بانك تا رانندگي در خيابان و رقابت با همكاران،‌در هرصورت ميبايست برنده از زمين خارج شود.

اينگونه افراد انرژي زيادي را صرف دفع اطرافيان ميكنند و از اينكه از آنها بعنوان فرد ضعيفي ياد شود، وحشت دارند. بحث كردن با آنها پاياني ندارد و در بحث ها به دستاورد و تعامل فكر نمي كنند و مهم ادامه دادن بحث و عقب راندن حريف است.

ازسوي ديگر اگر شاخص جنگجوي درون در افراد پايين باشد، در اقدام دچار مشكل شده و اهداف خود را نيمه كاره رها ميكنند و فقط درباره آرزوها صحبت ميكنند بدون اينكه اقدام كنند. همچنين به ديگران اين اجازه را ميدهند كه در مسائل خصوصي آنها دخالت كرده و بجاي آنها تصميم بگيرند.

اما در نهايت بايد از خود پرسيد: در زندگي براي چه چيزي ميجنگم و آيا ارزش جنگيدن دارد؟  واصولا آيا بايد در هرزمينه اي جنگيد؟ جوابهايي كه به خود ميدهم، ميتواند گشايش ايجاد كند و بخاطر داشته باشيم كه هميشه قرار نيست ما در هر زمينه اي بهترين باشيم. بايد بدانيم استقاده از نيروي قدرتمند جنگجو، مانند تيغ دولبه عمل ميكند و گاهي برخلاف منافع ما عمل ميكند.

درزير به سئوالاتي كه نشان دهنده ميزان عملكرد قهرمان درونيتان است جواب دهيد و به هر سوال 1 تا 5 امتياز دهيد.

امتياز 1 كاملا مخالفم

امتياز 2 مخالفم

امتياز 3 بي طرف

امتياز 4 موافق

امتياز 5 كاملا موافق

امتياز زير 18 نياز به بازبيني در روند زندگي دارد.

1- من میتوانم به برنامه ریزی هایی که برای رسیدن به اهدافم تهیه کنم، عمل کنم.

2- حاضرم برای رسیدن به اهدافم ریسک کنم.

3- بیشتر اوقات ترس را کنار میگذارم و به آنچه باید انجام شود، جامعه عمل می پوشانم.

4- در مقابل افراد زورگو ایستادگی میکنم.

5- با رک بودن راحت هستم.

6- رقابت، کیفیت کار مرا به اوج میرساند.

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here