تحلیل عصبانیت از دیدگاه ان ال پی (NLP)

0
362

تحلیل عصبانیت از دیدگاه ان ال پی (NLP)

در ان ال پی به جنبه های مختلف نا خودآگاه پرداخته میشود، همچنین پاسخی که به هر شرایط  در قالب رفتار داده میشود، بررسی میگردد. یکی از این رفتارها احساس خشم است. وقتی ما دچار خشم میشویم، به راحتی نمیتوانیم دلیل آرا بفهمیم و توضیح بدهیم و فقط رفتار را بروز میدهیم. همچنین طبق پیش فرض های nlp  هر یک از رفتارهای به ظاهر نامناسب ما، نیاتی مثبت و سازنده دارند. فقط باید این رفتارها را از لایه های زیرین ناخودآگاه، به خودآگاه منتقل کرد.
در زیر به برخی از باورها و گفتگوهای درونی که موجب شده اند رفتارهای پرخاش جویانه را بروز دهیم حضورتان ارائه میشود. با بررسی آنها با تکنیک های nlp  میتوان به لایه های ناخودآگاه دست یافت.
در هر کاری باید برنده شوم
اگر زورگویی نکنم هیچ کس به حرف من گوش نمیدهد
هیچ کس نباید مانع رسیدن من به اهدافم شود
جهان پر از دشمن است، پس برای اینکه حقم را بگیرم باید پرخاشگرانه برخورد کنم.
سازش کردن با دیگران، مساوی باخت است.
با برخی از افراد باید از طریق رفتار خشن برخورد کرد تا در دفعات بعدی راحتتر حرفم را به کرسی بنشانم.
باید هر طوری شده روی دیگران تاثیر بذارم
باید هر طور که شده ثابت کنم حق با من است
اگر این دیالوگها و گفتگوهای درونی را دارید، کمی به آن فکر کنید و این سوال را بپرسید که
 چه مواقعی این احساس را بیشتر حس میکنم؟
بجای خشم، چه کارهای دیگری میتوانم انجام دهم؟
اگر فرد دیگری این کار را با من انجام دهد، آیا توجیح پذیر است؟
در لحظه بروز رفتار، چه کاری میتوانم انجام دهم تا آن را کمتر تجربه کنم؟
منبع: سایت خانه ان ال پی ایران(کلیک کنید)

توجه: سایت خانه NLP ایران به آدرس فعلی انتقال یافت.

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here