انواع تیپ های شخصیتی در MBTI

3
1193
mbti تست

انواع تیپ های شخصیتی در MBTI

در تست شخصیت شناسی MBTI انسانها به شانزده تیپ و 4 مشرب دسته بندی میشوند که هریک خصوصیات منحصر به خود را دارا می باشند. در قسمت اول بررسی این تیپ ها به مشرب های سنت گرا و ایده آل گرا خواهیم پرداخت.

1-تیپ ENFJ معلمان

بصورت ذاتی عاشق آموزش به دیگران هستند. خونگرم و خوش صحبت هستند و فنون ارتباطی بالایی دارند. نسبت به اطرافیان حساس هستند و با حس شهود قوی که دارند می تواندد بفهمند که در افراد چه می گذرد.

تیپ شخصیتی

2- تیپ  ENFP قهرمانان

همانند سایر ایده آل گراها تعداد آنها در جامعه کم است. آنها اشتیاق زیادی برای تجربیات جدید دارند و بسیار برونگرا و فعال هستند. آنها از تعامل و صحبت با دیگران هرگز خسته نمی شوند و این صحبت همزمان با شور و شوق فراوان است.

همچنین علاقه دارند حوزه شخصی خودشان را توسعه ببخشند و با اعتقاد و شوری که در باورهای خود دارند، دیگران را متقاعد به پیروی از خود می کنند. در هر محیطی که باشند تمایل دارند با دیگران ارتباط صمیمی برقرار کنند. آنها در بین تمام تیپ های شخصیتی مسرور ترین و پرشوق ترین هستند و با کلام نافذ خود دیگران را متعجب میکنند.

 

enfp-mbti

 

3- تیپ مشاوران INFJ

علاقه شدید آنها به رشد فردی دیگران و کمک کردن بر کسی پوشیده نیست. بدلیل درونگرا بودن، سنگ ثبور و شنونده خوبی هستند و توانایی فوق العاده ای برای ارتباط عمیق و دراز مدت با نزدیکان خود دارند. قابل اعتماد بوده و این امر آنان را به مشاوران بی بدیلی تبدیل می کند.

 

INFJ

 

4- تیپ شخصیتی شفادهندگان INFP

شاید کمی خجالتی بنظر برسند اما با چهره آرام  و متین خود، نقش بینظیری در مراقبت از نزدیکان خود دارند. عاشق کمک به دیگران هستند و در شغل های پرستاری و مربی مهدکودک خوب عمل می کنند. از خود گذشتگی بالایی دارند و نیازهای دیگران را بخوبی تشخیص میدهند.

 

INFP

5- تیپ شخصیتی پشتیبانان ESFJ

اجتماعی ترین تیپ سنت گراها هستند و برایشان کمک به نزدیکان و افراد با اهمیت بیسار مهم است. علاقمند هستند دورهمی ها و تشکل های اجتماعی را شکل دهند. کلیدی ترین مشخصه آنها خدمات اجتماعی و امداد رسانی است.

برای کارهای تیمی مفید می باشند و سعی در حفظ گروه دارند. اگر قصد دارید در جمعی یک مجری و مدیر اجرایی خوبی داشته باشید، میتوانید روی این تیپ حساب کنید. آنها از ارائه خدمات و تعامل خسته نمی شوند.

 

esfj

 

 6- تیچ شخصیتی سرپرست ها ESTJ

تیپ برونگرای اجتماعی که در هر محیطی باشد، برای قدرت و هدایت تیم می جنگد. احساس مسئولیت و دستور دادن یکی از مشخصات بازر آنهاست. فرقی ندارد که در خانواده باشند یا محیط کار، در هر شرایطی نمی خواهند جزء سیاهی لشکرها باشند و اغلب در هر شغلی که هستند به مدارج بالا دست میابند.

ده درصد از جامعه را به خود اختاص میدهند و علاقه شدیدی به برنامه ریزی و ساماندهی را دوست دارند. سختکوشی و نظارت بر اعمال دیگران، از مشخصات دیگر آنهاست.

 

ESTJ

 

 7- تیپ شخصیتی حامی ISFJ

دوست دارند از دیگران حمایت کنند تا گزندی به آنان نرسد. این تیپ سنت گرا با ریسک کردن و تجربه شرایط جدید میانه چندانی ندارد و ترجیح میدهد تا در فرصت مناسب شرایط را بررسی کند. عاشق خدمت به دیگران هستند و از کمک کردن به افراد ضعیف لذت می برند.

بدلیل درونگرا بودن از کارهای انفرادی لذت می برند و صرفه جویی در کارها را در اولویت قرار می دهند.

 

ISFJ

8- تیپ شخصیتی بازرس ISTJ

افرادی بشدت قابل اعتماد هستند که پشتکار بالایی دارند و ده درصد جامعه را تشکیل میدهند. دارای قوانین و استانداردهایی هستند که در هر مجموعهای که باشند باید اجرا شود. از بی نظمی دوری می کنند و در این راه شاید به اطرافیان خود هم فشار بیاورند. زمانی آنها را خوشنود میتبید که از قوانین تبعیت شده باشد.

کم حرف و وظیفه شناس هستند و این خصیصه شاید در دید سایر افراد دیگر سنگ دلی و عدم انعطاف تعبیر شود. برای مشاغل نظارتی مناسب بوده و در در چهارچوب قانون عمل می کنند.

.

istj

کانال تلگرام ان ال پی

3 نظرات

    • تنها یک دانشگاه در کشور آمریکا وجود دارد که رشته ان ال پی را بصورت آکادمیک زیر نظر رابرت دیلتز از محققین برتر nlp ارائه میشود.

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here