برچسب:, , , , , ,

مديريت-زمان

چگونه برنامه ریزی روزانه داشته باشيم؟

چگونه برنامه ریزی روزانه داشته باشيم؟ يكي از دغدغه هاي بشر امروزي برنامه ريزي روزانه و...

براي موفقيت طاقت بيار

براي موفقيت طاقت بيار يكي از اصول موفقيت تمركز بر روي هدف است. اما چه اتفاقي رخ ميدهد كه...

تیپ ها ی شخصیتی ارتباط برقرا

عوامل افزايش انگيزه چيست؟

عوامل افزايش انگيزه چيست؟ در مطالب گذشته از نقش كمالگرايي و نظريه سليگمن در روانشناسي مثبت...

چرا پس از انتخاب هدف انگیزه برای حرکت ندارم؟

چرا پس از انتخاب هدف انگیزه برای حرکت ندارم؟ در دوره های مختلف آموزش ان ال پی NLP به این نکته...