برچسب:, , , ,

NLP و دوران پس از ترک سیگار

NLP و دوران پس از ترک سیگار ترک عادات نامطلوب یکی از دغدغه های بشر امروز ی است. عاداتی مانند...

آرزوی پنهان شکست

آرزوی پنهان شکست چرا برخی در ناخودآگاه خود از شکست لذت میبرند؟ به رویدادهای زندگی خود توجه...

پشت پرده چاقی در NLP

پشت پرده چاقی در NLP قبلا از نقش اندروفین در انواع اعتیادها گفتیم. هورمونی طبیعی که باعث حس...

سئوالات بزرگ زندگي

ميگويند زندگي تجربه است. تجربه اي كه آبستن حوادثي ست كه نه ميتوانيم آنها را پيش بيني كنيم و نه...