برچسب:, , , ,

كتاب تحليل رفتار متقابل

كتاب تحليل رفتار متقابل

كتاب تحليل رفتار متقابل كتاب تحليل رفتار متقابل نوشته يان استوارت و ترجمه بهمن دادگستر يكي...

شخصیت ترامپ از منظر تحلیل رفتار متقابل

شخصیت ترامپ از منظر تحلیل رفتار متقابل یادم هست در یکی از کلاس های تحول فردی به پیشنهاد یکی از...

تحلیل رفتار متقابل

سبك ارتباطي منفعل پرخاشگر در تحليل رفتار متقابل

سبك ارتباطي منفعل پرخاشگر در تحليل رفتار متقابل در مطالب گذشته انواع  سبك هاي ارتباطي در...

مثلث قدرت دهي TED

مثلث قدرت دهي TED در مطالب گذشته از مثلث كارپمن در تحليل رفتار متقابل و نقش هاي قرباني، ناجي و...