دوره های آموزشی

07/19/2016
سرفصل هاي سطح دوم  دوره ان ال پی PRACTITIONER

سرفصل هاي سطح دوم دوره ان ال پی PRACTITIONER

سرفصل هاي سطح دوم  دوره ان ال پی PRACTITIONER – خود هيپنوتيزم و تمرين ريلكس كردن – شناخت سطوح عصبي- منطقي – تكنيك هاي ارتباط و […]
07/19/2016
سرفصل هاي سطح دوم  دوره ان ال پی PRACTITIONER

سرفصل هاي دوره مستري ان ال پی (master practitioner)

سرفصل هاي دوره مستري (master practitioner) – تكنيك منتور در هدفگذاري (mentor model) – تكنيك TOTE -تكنيك EMDR – تكنيك هاي تخصصي تدريس NLP – متد […]