دسته:دوره های آموزشی

اسامي فارغ التحصيلان خانه ان ال پي ايران

اسامي فارغ التحصيلان خانه ان ال پي ايران علي سلطاني زهرا دادگر زهرا احمدي احسان هداوند رز...

دوره های بین المللی ان ال پی NLP

دوره های بین المللی ان ال پی NLP خانه ان ال پی ایران افتخار دارد بعنوان اولین موسسه تخصصی در...

تحلیل رفتار متقابل

سرفصل هاي دوره مقدماتي تحليل رفتار متقابل

سرفصل هاي دوره مقدماتي تحليل رفتار متقابل – تاريخچه TA – من خوبم تو خوبي يعني چه؟ –...

سرفصل هاي دوره پيشرفته تحليل رفتار متقابل

آموزش دوره پيشرفته تحليل رفتار متقابل شامل سرفصلهاي زير ميباشد: – تكنيك گفتگو در سطح بالغ...