تحلیل رفتار متقابل چیست؟

تحليل رفتار متقابل چیست؟ تعریف های زیادی از مکتب TA وجود دارد که من بصورت ساده قسمتی از آنرا بیان میکنم. هر گاه دو انسان...

رویکرد تحلیل رفتار متقابل

رویکرد تحلیل رفتار متقابل بسیاری از افراد تصور میکنند که برای بهتر شدن حتما باید بیمار بود. حتما لازم نیست که افسرده شده باشید یا...

بایدها و نبایدهای نوازش در TA

بایدها و نبایدهای نوازش در TA در تحلیل رفتار متقابل، مبحث نوازش ها یکی از جدی ترین و اساسی ترین چالش های ارتباطی است. اریک...

نوازش در تحلیل رفتار متقابل

نوازش در تحلیل رفتار متقابل نوازش را تولد روانی انسان نامیده اند. این جمله نشان دهنده اهمیت نوازش در روابط است. مهم نیست نوازش کلامی...

پر طرفدارترین مطالب

اخبار داغ