بهترین انیمیشن انگیزشی موفقیت

20 انيميشن انگیزشی در زمینه موفقیت که حتما باید ببینید

20 انيميشن انگیزشی در زمینه موفقیت که حتما باید ببینید

امروز با خواهر زاده خودم به اسم چيستا داشتم درباره انيميشن صحبت مي کردم و او داشت ليستي از انيميشين هايي که در مدرسه از طرف دوستانش معرفي شده اند را نام ميبرد. تصميم گرفتم مقاله اي درباره ليست 20 انيميشن پرمخاطب در حوزه موفقيت و انگيزش تهيه کنم.

رديفنام انيميشن
1درون و برون - inside out
2زوتوپيا - zootopia
3پانداي کونگ فو کار
4ماشين ها CARS
5موش سرآشپز
6در جستجوي نمو
7توربو
8وال
9افسانه دسپرو
10شاهزاده موفرفري BRAVE
11بالا (UP)
12رباتها ROBOTS
13هواپيماها
14رنگو
15فوتبال دستي
16خانواده ابر قهرمان
17 پرنسس روياها
18لاکپشت قرمز
19سگ آواز خوان
20انگيزشي 9

1-انيميشن درون و برون – inside out

ابتدا ليست را با اين انيميشن مورد علاقه خودم شروع مي کنم. تمامي افرادي که در دوره هاي ان ال پي شرکت مي کنند، شاهد تحليل اين انيميشن توسط بنده هستند. در اين اثر از نظريه روانشناسان خبره اي مانند پل اکمن استفاده شده است و به خوبي توانسته تمام جنبه هاي انساني را بررسي کند. بصورت فرضي در وجود هر انسان بخش هاي مختلفي هستند که هريک مسئول رفتار و احساساتي هستند. تمام اين بخش ها در ذهن وجود دارند و از کودکي بنا به تربيت والدين و عوامل محيطي شکل مي گيرند. هرگاه بخشي از ما کنترل ذهن را به دست بگيرد، رفتار و خلقيات ما نيز به همان شکل تغيير خواهد کرد.

inside out

داستان از جايي شروع مي شود که قهرمان داستان به نام رايلي به والدين خود به سان فرانسيسکو نقل مکان مي کنند. از آنجايي که تغيير مکان و سبک زندگي هميشه با تنش هايي همراه است، در اين داستان نيز رايلي تا زماني که به محيط جديد عادت کند، اتفاقات زيادي را تجربه مي کند. او دختر شاد و پر انرژي است که آرزوهاي بزرگي در سر مي پروراند.

همانطور که گفته شد، در اين داستان بخش هاي شادي، افسردگي، خشم، ترس و انزجار ديده ميشود که وقتي هريک از آنها اهرم کنترل ذهن رايل را به دست ميگيرند، او ناخواسته رفتار مورد نظر را بروز مي دهد. مثلا بدون دليل به ياد خاطرات گذشته مي افتد و غمگين ميشود. اکثر زمان فيلم در ذهن دختر مي گذرد و در مواقع مختلف، احساسات او تغيير مي کند.

نتيجه گيري و پيام داستان:
در زندگي ما اتفاقات مشابهي رخ ميدهد که ناچاريم با آنها کنار بياييم. جدا شدن از منطقه امن ذهن هميشه توليد استرس و اضطراب مي کند و در اين بين گفتگوهاي ذهني نقش بالايي ايفا مي کند. زماني که دير به محل کار خود مي رسيد يا فراموش مي کنيد با فردي تماس بگيريد، موجي از گفتگوهاي ذهني منفي و سرزنش ها در وجود شما شکل مي گيرد که مهار آن کار آساني نيست. اگر بتوانيم تشخيص دهيم که در هر لحظه کداميک از بخش هاي ذهني مسئول رفتار فعلي ماست، بهتر ميتوانيم آنرا کنترل کنيم.

2- انيميشن انگيزشي زوتوپيا – zootopia

زوتوپيا پايتخت دنيايي است که در آن تمام حيوانات همانند انسانهاي متمدن ميتوانند زندگي کنند و يک دنياي ايده آل ترسيم شده است. اسم آن تلفيقي از zoo به معني باغ وحش و otopia به معني آرمان شهر و مدينه فاضله است. در اين شهر هر يک از حيوانات شغل و وظيفه اي را به عهده دارند. داستان از جايي شروع مي شود که خرگوشي به نام جودي قصد دارد افسر پليس شود. اين در حالي است که اين شغل مخصوص حيوانات تنومندي است که داراي جسه اي بزرگ هستند.

انيميشن زوتوپيا

يکي از آثار موفق و انگيزشي کمپاني ديزني که به باورهاي نادرست در مورد توانايي انسانها مي پردازد. حتي خانواده خرگوش داستان او را مجبور مي کنند به شغل خانوادگي که کشاورزي است تن دهد اما او در سوداي پليس شدن و پرداختن به شغل مورد علاقه خود است. اين داستان براي بسياري از ما تکرار ميشود، در حاليکه علاقمند سبک زندگي و يا رشته تحصيلي مورد علاقه خود هستيم، مجبوريم بخاطر محدوديت هاي اجتماعي باورهاي اطرافيان به زندگي کليشه اي تن دهيم و همرنگ جماعت شدن را بپذيريم.

اما قهرمان داستان در مقابل چنين نگاه هاي محدود ايستاد و با سماجت بر روي روياي خود به موفقيت دست يافت. وقتي اين انيميشن را ميديدم، ياد جمله اي از شوپن هاور افتادم که ميگفت وقتي تصميم به موفقيت ميگيريد، سه اتفاق رخ ميدهد. ابتدا شما را جدي نمي گيرند و شايد به روياي شما بخدند. در مرحله دوم موانع و مخالفت هاي جامعه را شاهد خواهيد بود اما وقتي ببينند که بر روي تصميم خود پا برجا هستيد، شما را بعنوان يک الگو خواهند پذيرفت.

در فيلم اين نگاه جامعه زير ذره بين مي رود که از شما انتظار دارد فقط نقش خود را بازي کنيد و حق نداريد از آن خارج شويد. مثلا خرگوش بايد موجودي بامزه باشد و روباه شخصيتي مکار و دو رو دارد. اين انيميشن انگيزشي را حتما ببينيد تا انرژي جديدي بوجود آيد.

شايد اگر جودي بهاي مقاومت در برابر باورهاي نادرست جامعه را نميداد، به موفقيت دست نمي يافت و در مزرعه پدري به کاشت هويج رو مي آورد. نگاه جنسيتي و نژادي که در اکثر جوامع ديده ميشود، بسياري از فرصت هاي موفقيت را از انسانها مي گيرد.

نتيجه گيري و پيام داستان
هرکس مي تواند هر چيزي بشود… خودتان تصميم بگيريد چه نامي براي خود در نظر بگيريد و پس از اين مرحله هويتي جديد خواهيد يافت که جامعه مجبور خواهد شد شما را به آن نام صدا کند.

3- انيميشن انگيزشي پانداي کونگ فو کار

اگر در مسير موفقيت نياز داريد انگيزه اي جديد بگيريد و به روزهاي آينده اميدوار شويد، ديدن اين انيميشن زيبا را توصيه مي کنيم. در اين انيميشن موفق که صدا پيشه هاي بنام هاليوود مانند داستين هافمن، آنجلينا جولي، جکي چان و گري اولدمن هنر نمايي مي کنند، داستان خرسي را روايت مي کند که به جنگ ظلم مي رود.

اين فيلم پروسه سفر زندگي را به تصوير مي کشد که در آن فرد بايد سختي هاي زيادي را متحمل شود تا به موفقيت برسد. در قسمت اول اين انيميشن خرس بي دست و پايي تصميم مي گيرد به سرزمين دور براي جنگيدن با نقش منفي داستان برود. او خرسي تنبل است که فقط آشپزي بلد است و نميتوان بر روي او حساب کرد. در نهايت استاد شيفو او را جزء 5 شاگرد خود براي مبارزه با اژدها بر مي گزيند. در روزهاي اول او توان تمرين و ورزش را ندارد اما در نهايت تبديل به خرسي مي شود که سرنوشت داستان را تعيين مي کند.

بسياري از انسانهاي موفقي که در اطراف خود مي بينيم شايد روزي بسيار معمولي بوده اند و توانايي خاصي نداشته اند. اما تصميم گيري براي موفقيت بسيار تعيين کننده است. مهم نيست اکنون در چه جايگاهي هستيم، اگر بتوانيم در مسير روياي خود گام برداريم، به موفقيتي عظيم دست خواهيم يافت.

4- انيميشن ماشين ها CARS

اگر فکر مي کنيد ميانسالي زمان مناسبي براي رسيدن به موفقيت نيست، توصيه مي کنم اين فيلم انگيزشي را ببينيد. شرکت پيکسار در قسمت سوم اين انيميشن بازگشت به روزهاي اوج ماشين سالخورده و قديمي را به تصوير مي کشد که همانند خودروهاي مسابقه اي امروزي از تکنولوژي روز بهره نمي برد. او روزهايي را به ياد مي آورد که در آن موفقيت هاي زيادي را تجربه کرده است.

انيميشن ماشين ها

اگر به ياد داشته باشيد در قسمت اول اين فيلم ماشين جواني در يکي از شهرهاي دور افتاده گم شده و با دوستان جديدي آشنا شده و سبک زندگي و نگرش او به دنيا تغيير کرد.
پيام داستان: هميشه پذيراي تغييرات جديد باشيم و آنرا به ديد مثبت نگاه کنيم.

5- انيميشن انگيزشي موش سرآشپز

راتاتوي (نام يک غذاي فرانسوي) يا موش سرآشپز يکي از آثار موفق کمپاني ديزني است که در سال 2008 جايزه اسکار را از آن خود کرد. موش داستان که داراري مهارت بالايي در آشپزي است، به کمک پسرک بي دست و پايي ميرود که قصد دارد در رستوراني کار کند. در اين رستوران سرآشپز بداخلاقي بعنوان رقيب او کار مي کند که تلاش دارد او را شکست دهد. موش داستان در اثر حادثه اي به شهر پاريس نقل مکان مي کند و در ادامه با لين آشنا مي شود. همکاري اين دو باعث ميشود که پسرک به موفقيت هاي زيادي رسيده و اعتماد به نفس زيادي کسب کند.

انیمیشن موش سرآشپز

اين انيميشن بيان مي کند براي رسيدن به موفقيت ما بايد مشخص کنيم که چه هستيم، چه کسي ميتوانيم باشيم و چگونه از توانايي هايمان استفاده کنيم. نکته اي که در اين انيميشن به آن تاکيد مي شود اين است که گاهي بايد حکمت اتفاقات را درک کرد. زماني که ناخواسته به شهر يا کشور ديگر ميرويم و يا از کار خود جدا ميشويم، بايد به ديد فرصت دوباره به آن نگاه کنيم. رمي دست به سنت شکني ميزند که در آن از سنت ها و باورهاي محدود خويشاوندان جدا شده و سبک زندگي جديدي را پيش مي گيرد. باور اطرافيان او اين است که انسانها دشمن موشها هستند و او اين باور را نقض مي کند و در موقعيت جديد به موفقيت مي رسد.

از طرف ديگر پسرک نيز يک سفر قهرماني را طي مي کند و عليرغم مشکلات فراوان، به راه خود ادامه ميدهد. او در ابتدا شخصيت معصومي دارد که کسي او را جدي نميگيرد اما در ادامه به آشپزي معروف و موفق تبديل ميشود.

نتيجه گيري
روياهاي شخصي خود را دنبال کنيد. در نهايت عاملي که ما را به موفقيت ميرساند، عشق و علاقه خواهد بود. کار را شروع کنيد، در ادامه مهارت هم کسب ميشود.

6- انيميشن انگيزشي در جستجوي نمو

نمو ماهي کوچکي است که در اثر يک حادثه از دام کوسه رها شده و وارد اقيانوس ميشود. او که به همراه پدر خود در اين واقعه قرار ميگيرد، فراز و نشيب هاي زيادي را طي مي کند و حتي از پدر خود دور مي افتد و مجبور ميشود به تنهايي از پس مشکلات برآيد. او که با اندازه باله هاي کوچک خود کمي با همسالان خود فرق دارد، توسط پدرش بيش از حد حمايت ميشود و فاقد مهر مادري است.

نکته انيميشن در زماني نمايان مي شود که نمو در آکواريومي گير مي افتد که از او بعنوان ماهي زينتي استفاده مي کنند. پس از آن او تمام تلاش خود را مي کند که وارد اقيانوس شود. گاهي اوقات خارج شدن از منطقه امن باعث اتفاقات تازه اي ميشود که مجبور ميشويم خود را با آن سازگار کنيم. نمو تا آن زمان بسيار به پدر خود وابسته بود و هرگز فکر نمي کرد روزي برسد که به تنهايي بار مشکلات را به دوش بکشد.

انيميشن نمو

اتفاقي که در بسياري از کودکان ضعيف اتفاق مي افتد هم به همين شکل است و والدين تمام تلاش خود را مي کنند که او دچار مشکلي نشود و در اصطلاح او را ايزوله مي کنند. اما زماني که فرد وارد جامعه ميشود و نياز به مستقل شدن پيدا مي کند، نمي تواند به تنهايي براي آينده خود تصميم بگيرد.

اين انيميشن کنايه اي به والديني است که کودکان را از مواجه شدن با برخي واقعيت هاي زندگي باز مي ارند و در نتيجه فرصت رشد و پيشرفت را از آنان يم گيرند.

7- انيميشن انگيزشي توربو

حلزون داستان توربو به همراه ساير حلزون ها در باغچه اي زندگي ميکند و برخلاف دوستان خود که زندگي آرام و بي دغدغه اي را پيش رو دارند، او سوداي آرزويي بزرگ را در سر مي پروراند. کارگردان فيلم بخوبي محدوديت هاي يک حلزون را به تصوير کشيده است و نشان مي دهد که فقط داشتن يک فکر موفقيت براي رسيدن به آن کافي نيست.

انيميشن توربو

او تصميم ميگيرد در بزرگترين مسابقه اتومبيل راني آمريکا شرکت کند اما در اين راه اتفاقات زيادي رخ مي دهد. مثلا فردي شياد او را در راه رسيدن به موفقيت فريب ميدهد و او در برهه اي دچار نااميدي مي شود.

8- انيميشن انگيزشي وال

وال نام ربات کم حرفي است که در سال 2805 در سياره زمين که عاري از انسان است به جمع آوري زباله مي پردازد. انسانها به قدري زباله توليد کرده اند که جايي براي زيستن نيست و اين ربات به تنهايي زندگي مي کند. در اين زمان دنيا جاي خسته کننده اي است که نياز به اميد و انگيزه دارد.

در ميانه فيلم سروکله انسان ها پيدا مي شود. آنها تبديل به موجوداتي تنبل و چاق شده اند که توسط رباط ها محافظت ميشوند. اين بخش انسان مصرف گرايي را ترسيم مي کند که بدنبال رفاه و راحتي است و تلاشي براي ارتباط و نشان دادن عواطف خود ندارد.

انيميشن وال

در اين شرايط وال با رباط ديگري به نام EVE آشنا ميشود و روابط عاطفي بين آنها شکل ميگيرد. نکته اين انيميشن در بهبود روابط فردي و پرداختن به نيازهاي انساني است و بيان ميدارد همه چيز در ثروت و رفاه خلاصه نميشود.

اين فيلم انگيزه اي جديد از طريق تلنگرهاي احساسي بيان ميدارد و وقتي در پايان فيلم وال دچار فراموشي مي شود و نميتواند نام EVE را به ياد بياورد، با لمس دست او به زندگي باز مي گردد. باطري او بازهم پر ميشود و به فعاليت خود مي پردازد و اين يعني اميدي براي زندگي بر روي زمين…

9- انيميشن انگيزشي افسانه دسپرو

دسپرو نام موش کوچکي است که داراي گوش هاي بزرگي است و بر خلاف باورهاي محدود خانواده به ماجراجويي و ريسک کردن علاقه دارد. اين ماجراجويي او را به قصر پادشاه مي کشاند تا در پي آن پرنسس را نجات دهد. داستان از جايي هيجان انگيز مي شود که در پي يک اشتباه موش فاضلاب، ملکه شهر کشته ميشود و پس از آن خوردن سوپ در آن شهر ممنوع ميشود.

انيميشن دسپرو

همچنين او وارد جمع موشهايي ميشود که با زورگويي به ساير موشها، کنترل فاضلاب را بدست گرفته اند. در ادامه با وجود مشکلات زياد به تابو شکني پرداخته و به يک قهرمان تبديل ميشود.
پيام داستان: گاهي براي دستيابي به موفقيت بايد با نظرات مخالف و دشمنان بسياري مقابله کرد که بنا به باورهاي محدود خود سعي دارند در منطقه امن خود باقي بمانند. اگر فردي با نگرشي تازه بخواهد آنان را از منطقه امن خود جدا کند، به مقابله با او مي پردازند.

اين انيميشن من را بياد فيلم دهکده انداخت. در اين فيلم بدليل حادثه اي که در پي آن فرزند يک از ساکنان دهکده کشته شده بودند، ارتباط با دنياي اطراف قطع شده بود و نسل هاي بعد فکر مي کردند دنيا همين منطقه کوچک است. پس از آنکه دو جوان توانستند به آنسوي ديوارهاي بلند برسند، ديدند که دنياي به شکلي ديگر است و بزرکان دهکده به آنان دروغ گفته اند. ديدن اين فيلم را به شما توصيه ميکنم.پيام داستان: برخي باورها لزوما درست نيستند و بايد براي اصلاح آن تلاش بسياري کرد تا به موفقيت رسيد.

10- انيميشن انگيزشي شاهزاده موفرفري BRAVE

در دنيايي که تمام موفقيت ها مربوط به آقايان است، اين انيميشن داستان شاهزاده اي اسکاتلندي را روايت مي کند که برخلاف انتظارات پدر و مادر خود علاقه دارد تا رفتارهاي عاميانه مانند تيراندازي و سوارکاري را تجربه کند. مريدا زماني که مجبور ميشود با شخصي ازدواج کند که علاقه اي به او ندارد و از اينرو او از خانواده جدا ميشود.

انیمیشن شاهزاده مو قرمز

در گذشته انيميشن هايي فانتزي مانند سيندرلا ساخته مي شد که قهرمان داستان علاقه شديدي به زيبا و محبوب بودن داشت اما مريدا با اين سنت شکني، خود را به مخطبان نزديک مي کند. در ادامه اين مقاومت او به جادوگري ميرسد که ماردش را اشتباهي تبديل به خرسي سياه ميکند و او 2 روز فرصت دارد تا اين طلسم را باطل کند. در اين ميان مردم دهکده که در پي شکار هستند با مقاومت هاي مريدا مواجه ميشوند. مادر که اين توانايي ها را ميبيند از کارهاي خود شرمسار ميشود.

پيام داستان: جامعه کمتر توانايي زنان را درک مي کند و آنان را به حاشيه مي راند. در چنين جامعه اي زنان بايد به استعدادهاي خود پافشاري کنند تا به موفقيت برسند. پافشاري بر روي اعتقادات و باورهاي خود پيام اصلي اين داستان است. سنت و مدرنيته بازهم با هم تقابل پيدا مي کنند و دورباره والدين کودکان را به انجام سنت ها مجبور مي کنند اما در ادامه فرزند با نشان دادن شايستگي خود، آنها را مجاب ميکند که ميتواند به موفقيت برسد.

11- انيميشن انگيزشي بالا (UP)

بيشتر انسانها آرزوهاي زيست نشده اي مانند ادامه تحصيل، مهاجرت، شغل دلخواه، نواختن ساز و… دارند که با بالا رفتن سن ديگر انگيزه اي براي رسيدن به آن ندارند. اين اثر بطور هنرمندانه اي داستان پيرمردي را روايت مي کند که روياي ديدن آبشاري در آمريکاي جنوبي را تحقق مي بخشد. او رويايي مشترک با همسر خود براي ديدن آبشاري در دور دستها داشت که اکنون بايد به تنهايي اين سفر را طي کند.

انيميشن بالا

او با بستن بادکنک هاي زيادي به خانه خود، به همراه کودکي راهي اين سفر ميشود. او شخصيتي عبوس دارد که دوستان زيادي ندارد اما در اين سفر با سگ و پسر بچه اي همراه ميشود. پس از اينکه به منطقه رويايي خود مي رسد اتفاقاتي رخ ميدهد که او انتظارش را نداشت زيرا تصويري بي نقص از محل رويايي خود ترسيم کرده بود.

در اين انيميشن به 2 نکته اشاره شده است:
اول اينکه در هيچ سني دست از روياي شخصي خود نکشيد و براي رسيدن به موفقيت هميشه شوق داشته باشيد. فقط بايد اقدام کرد و به وضعيت موجود اتکا نکرد. همانطور که پيرمرد بادکنک فروش توانست به روياي خود برسد، شما هم ميتوانيد با وجود تمام محدوديت ها به اهداف خود برسيد.

دوم اينکه در مسير موفقيت انسانهاي زيادي پيش روي ما قرار مي گيرند که سفر قهرماني را ساده مي کنند. در صحنه اي از فيلم وقتي ماموران خانه سالمندان براي بردن پيرمرد آمده بودند، او خانه را با 1000 بادکنک به بالا برد و تسليم سن خود نشد. در ادامه با پسر بچه اي دوست شد که نماد انگيزه جديد در زندگي بود. گاهي بايد سفر زندگي را به تنهايي آغاز کرد اما افراد زيادي هستند که به ما کمک کنند.

12- انيميشن انگيزشي رباتها ROBOTS

يکي از موفق ترين انيميشن هاي انگيزشي که در سالهاي گذشته ديده ام اين اثر بينظير کمپاني ديزني است. داستان ربات با استعدادي به اسم رادني است که در خانواده فقيري زندگي مي کند. او ربات کهنه اي است که از قطعات نامرغوب درست شده است و پدرش هميشه قطعات يدکي کهنه ديگران را برايش مي آورد.
رادني تصميم ميگيرد از اين قطعات يک رباط عالي درست کند و به شهر ربات ها برود تا به رئيس شهر معرفي کند. او آرزو دارد با اين اختراع بع موفقيت دست يابد اما با خبر مي شود رئيس شهر ربات ها عوض شده و تمام ربات هاي رده پايين را حذف مي کند.

انيميشن

وقتي به اينجاي انيميشن رسيدم ياد فيلم بينظيري به نام “جوي” افتادم که در آن زني با ثبت اختراع خود به تمام سرمايه گذاران مراجعه کرد تا شرکت خود را راه اندازي کند اما هيچکس حاضر به همکاري با او نشد. او پس از نه شنيدن هاي زياد و شکست هاي پي در پي به موفقيت عظيم رسيد.

ربات داستان ما هم شخصيتي شبيه به جوي دارد و هرگز نااميد نمي شود. در بسياري از مواقع افرادي را ميبينم که با کوچکترين تلنگر و مانعي انگيزه خود را از دست مي دهند و به منطقه امن خود باز مي گردند.
پيام داستان اين است که به زندگي و اهداف فانتزي نگاه نکنيم و با شرايط موجود پا در راه موفقيت بگذاريم و خود را ثابت کنيم.

13- انيميشن انگيزشي هواپيماها

اين اثر انگيزشي شباهت زيادي به کارتون ” ماشين ها” دارد. قهرمان داستان هواپيماي سمپاشي است که سوداي قهرماني در سر دارد و آرزو مي کند تا مانند هواپيماهاي جت به سرعت حرکت کند. در اين راه او دو مشکل اساسي دارد. اول اينکه او داراي محدوديت سرعت است و فقط براي سمپاشي ساخته شده است و مشکل دوم اين است که از ارتفاع مي ترسد.

انيميشن هواپيماها

اما با وجود اين موانع پس از تمرين هاي زياد در مسابقه شرکت مي کند و موفق مي شود. پيام داستان به نوجواناني است که خود را کمتر از هم سن و سالهاي خود ميدانند و اميدي به موفقيت ندارند.

14- انيميشن انگيزشي رنگو

رنگو سوسمار کوچکي است که در ابتداي داستان در يک شيشه زندگي مي کند و براي انسانها جنبه تزئيني دارد، تا اينکه در يک حادثه از صاحبان خود جدا ميشود و در يک شهر متروک ساکن ميشود. او با جنبه طنز شخصيتي که دارد، خود را بعنوان يک قهرمان و ناجي معرفي مي کند که براي نجات شهر آمده است.

او را به مقام کلانتر در شهر منصوب مي کنند که حق مظلومان را از نقش شرور داستان بگيرد. اين انيميشن نکاتي را در قالب طنز بيان مي کند که برخي از تکنيک هاي ان ال پي نيز به آن اشاره مي کند. در يکي از تکنيک هاي ان ال پي به اين مسئله پرداخته ميشود که اگر مدتي در قالب فرد الگوي خود برويد و حتي وانمود بکنيد که اعتماد به نفس داريد، کم کم سيستم عصبي ذهن تغيير کرده و مسير موفقيت را زودتر طي مي کنيد.

انيميشن رنگو

هنگامي که رنگو وانمود کرد که کلانتر کار کشته اي است، توانست بر ذهنيت مردم تاثير بگذارد و خود را بعنوان قهرمان معرفي کند. نمونه ايراني اين انيميشن فيلم “مارمولک” است که در آن شخصي خود را بجاي يک روحاني قرار مي دهد اما با زيست کردن چنين نقشي به مرور تبديل به انسان خوبي ميشود.

15- انيميشن انگيزشي فوتبال دستي

جزء معدود داستان هايي است که شما خود را جاي قهرمان داستان مي گذاريد تا حريف را شکست دهيد. داستان اين اثر شباهت نسبي به انيميشن موش سرآشپز دارد که در آن يک تيم از بازيکنان بي دست و پا قصد دارند با حريف قدر خود مقابله کنند.

انيميشن فوتبال دستي

در اين بين بازيکنان فوتبال دستي تبديل به انسانهاي کوچکي ميشوند که سعي دارند به صاحبان خود کمک کنند. در اين تيم فوتبال دستي شخصيت هاي دوست داشتني وجود دارد که با تمام وجود به قهرمان داستان کمک مي کنند. اين انيميشن را حتما تماشا کنيد و پيام هاي پنهان آن را در موفقيت و انگيزه بخشي دريابيد.

16- انيميشن انگيزشي خانواده ابر قهرمان

همانند سوپرمن که بدنبال نجات دنيا از شر و ظلمت است، خانواده شگفت انگيزها نيز براي نجات جامعه خود تلاش مي کنند. هر يک از قهرمان هاي داستان داراي مشخصات خاصي هستند. مثلا دختري که داراي بدن انعطاف پذير است و ديگري قدرت زيادي دارد و قهرمان ديگر يخ و برف توليد مي کند و فرزند خانواده بسيار تند ميدود.

انیمیشن ابر قهرمان

پيام داستان اين موضوع را بيان مي کند که هر يک از ما داراي نقش هاي زيادي هستيم که در هر لحظه ميتوانيم يکي از توانايي هاي خود را بروز دهيم. در لحظه ديدن انيميشن به ياد فيلم ” کلوپ مبارزه” افتادم که برد پيت در آن نقش بينظيري را ايفا کرده است. هر نقشي را که آرزو داريد که به آن برسيد حتما بدانيد که قسمتي از آنرا درون خود داريد فقط کافيست آنرا پرورش دهيد.

17- انيميشن انگيزشي پرنسس روياها

داستان دختر و پسر يتيمي است که آرزوهاي بزرگي در سر دارند. يکي آرزوي پرواز و ديگري آرزوي رقصيدن در سالن اپراي پاريس را در سر مي پرورانند. وقتي “دوره سفر قهرماني” را در سال 95 تدريس ميکردم به معقوله سفر زندگي پرداختم که در آن بايد از خامي و معصوميت تشرف کنيد تا پخته شويد اما کساني به موفقيت مي رسند که “يتيمي” را تجربه کرده باشند.

انيميشن پرنسس

يتيمي کنايه از اين است که اگر از ساحل آرامش جدا شويم، مدتي را در سردرگمي طي ميکنيم و بايد کم کم مسير خود را پيدا کنيم. در اين اثر به يتيمي اين دو شخصيت بسيار تاکيد شده است. چه بسا افرادي که حمايت خانواده را نداشتند و در زندگي به موفقيت رسيدند. اين انيميشن را نه يک بار بلکه چند بار ببينيد و انگيزه اي مضاعف بگيريد.

18- انيميشن انگيزشي لاکپشت قرمز

مردي در يک جزيره دور افتاده گير مي افتد که تلنگرهاي زيادي مي خورد تا معناي زندگي را بفهمد. اين فيلم را نبايد نقد کرد بايد سکوت کرد و لحظه به لحظه در آن سفر کرد. هنگامي که او در عين سردرگمي بيرون آمدن بچه لاکپشت ها از تخم و تقلا براي رسيدن به ساحل را مي بيند، به آرامشي عميق ميرسد.

گاهي بايد ” حکمت اتفاقات” را درک کرد. گاهي يک حادثه رخ ميدهد که روند زندگي ما را تغيير ميدهد. هنگامي که مرد ميخواهد با قايق از جزيره بيرون برود، يک لاکپشت قرمز مانع رفتن آن ميشود و مدتها او را در همين شرايط گير مي اندازد.

انيميشن لاكپشت قرمز

او تصميم عجيبي مي گيرد و لاکپشت را به پشت بر مي گرداند تا پس از مدتي او مي ميرد. او پشيمان ميشود اما فايده اي ندارد. پس از اينکه پي به اشتباه خود مي برد، لاکپشت به زن زيباي مو قرمزي تبديل مي شود که در کنار او به زندگي مي پردازد. آنها تشکيل خانواده داده و مرد ديگر تمايلي براي ترک جزيره ندارد.
پس از تماشاي فيلم خواهيد ديد که پرا جايزه اسکار را از آن خود کرده است. اين فيلم نه براي کودکان بلکه براي ما ساخته شده است تا بي دليل در برابر اتفاقات زندگي مقاومت نکنيم و همانند آب روان باشيم.

19- انيميشن انگيزشي سگ آواز خوان

“رويايت را دنبال کن” اين پيام داستان است. قصه با افتادن يک دستگاه ضبط صدا از آسمان مي افتد و سگي که سالها آرزو داشته است تا به يک آرتيست تبديل شود، آنرا پيدا مي کند. شايد بتوان قانون جذب را به اين انيميشن ربط داد که اگر فردي آرزويي در سر دارد، بايد به سمت آن حرکت کند تا دنيا هم قدمي براي او بردارد.

انيميشن
اين اثر زيبا نيز يکي از آثار انگيزشي و موفق سالهاي اخير است.

 

20- انيميشن انگيزشي 9

انسان امروزي چيزي را گم کرده است که ساله براي يافتن آن بايد تلاش کند. آن چيزي جزء هويت و خويشتن نيست. وقتي انسانها از زمين مي روند، دانشمندي تلاش دارد يک ربات از جنس کتان خلق کند و او پس از جان گرفتن به حفظ زندگي خود مي پردازد.

کنايه هاي بيشماري به سبک زندگي امروزي ما انسانها زده ميشود که بيننده را به خود مشغول مي کند. اين انيميشن زيبا را ببينيد و نکات انگيزشي و تعمل برانگيز آنرا در ذهن ثبت کنيد، شايد جايي به آنها باز گرديد.

انيميشن 9

خب ليست 20 انيميشن انگيزشي در حوزه موفقيت به پايان رسيد. در اين ليست جاي بسياري از آثار فاخر ديگر خالي است اما تلاش شده است انيميشن هايي تحليل شوند که کمي جنبه روانشناختي دارند. آثاري مثل شرک، داستان اسباب بازي، دايناسور خوب، کتاب زندگي، مورچه کش و… هم جزء آثار پرمخاطب هستند.

در پايان اين نويد را به کاربران عزيز خانه ان ال پي ايران مي دهم که اگر از دوستان انيميشني را در قسمت ديدگاهها بخوبي تحليل کند، با راي دوستان به ليست اضافه خواهد شد.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *