کتاب ان ال پی در 21 روز

2
44

کتاب ان ال پی در 21 روز

هری آلدر و بریل هیتر نویسندگان کتاب ان ال پی در 21 روز سعی دارند تکنیک های تحول فردی را در قالب 21 فصل ارائه دهند. در مقدمه کتاب آمده است که امروزه کمتر کسی در سطح جهان منکر این مطلب است که ان ال پی یا برنامه ریزی عصبی کلامی برای بهیود بخشیدن به کلیه جوانب زندگی تاثیر بسزایی داشته است.

در این کتاب یکی از پیش فرض های مهم ان ال پی آورده شده است که ” نقشه نشانکر سرزمین نیست” این مطلب به برداشت هرفرد از دنیای اطراف خود دارد. همچنین با نقش های که در دست داریم میتوانیم قلمرو ذهنی را بسط دهیم و غیر ممکن را در ذهن ممکن کنیم و تصویری واقعی از خود ترسیم کنیم.

همه این نقشه ها سرانجام ما را به یک منشاء واحد هدایت می کنند و آن چیزی نیست جزء خود ما.

nlp 21
مطالب کلی کتاب در 21 فصل زیر مرور می شود:

 

فصل اول: مردم چگونه گذران میکنند؟

فصل دوم: چگونه به هدف خود دست یابیم؟

فصل سوم: شناخت خواسته های واقعی

فصل چهارم: آیین دوستیابی

فصل پنجم: روش های برقراری ارتباط عمیق

 

فصل ششم: درک دنیایی که به شما تعلق دارد.

فصل هفتم: دنیای خود را متحول کنید.

فصل هشتم: قدرت زبان

فصل نهم: ارزش زبان مبهم

فصل دهم: به جزئیات بپردازیم

 

فصل یازدهم: روزی بود و روزگاری

فصل دوازده: دستیابی به چشم اندازی دیگر

فصل سیزده: چگونه زمان را رام کنیم؟

فصل چهارده: نحوه انتخاب آنچه را که می خواهید بدست آورید.

فصل پانزده: تفکر در خارج از چارچوب های ذهنی

فصل شانزده: کلید تفوق فردی

فصل هفده: راهبردهای موفق

 

فصل هجده: اگر کس دیگری میتواند پس من هم میتوانم

فصل نوزده: غلبه بر احساسات منفی

فصل بیست: تفوق آنی

فصل بیست و یک: همه چیز در تغییر است.

 

ان ال پی 21

توجه: سایت خانه NLP ایران به آدرس فعلی انتقال یافت.

2 نظرات

    • باسلام
      امروزه ان ال پي نيز در پزشكي كاربردهاي مختلفي دارد. اما به عنوان روش درماني جايگزين عمل نميكند. فقط بعنوان روش مكمل در درمانها توصيه ميشود.
      جهت آشنايي با تكنيك ها ميتوانيد به مقالات موجود در سايت مراجعه كنيد.

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 9 =