ازدواج

ازدواج موفق با ان ال پي NLP

ازدواج موفق با ان ال پي

زندگي خوب ساختني است. اين گفته يكي از باورهاي ان ال پي است. واقعيت اينست كه همه افراد بدنبال يك زندگي خوب و رابطه اي بدون تنش هستند. آيا تا بحال انديشيده ايد كه چطور فردي را انتخاب ميكنيد؟ هر يك از ما بدنبال ويژگي هاي خاصي در همسر آينده مان هستيم. شايد ليستي هم تهيه كرده باشيم. صفاتي مانند : جذاب، مهربان، وفادار، ‌شوخ طبع و… در NLP بجاي استفاده از توصيف هاي بالا كه بيشتر جنبه وصفي دارد، به كانال هاي ادراكي افراد و ارزش هاي آنها اشاره ميشود.

در يك دسته بندي كلي سه تيپ شخصيتي (كانال ادراكي) در NLP بررسي مي گردد. تيپ هاي ديداري _ شنيداري _ حسي. از اينرو اگر افراد بتوانند از NLP بعنوان يك ابزار شناختي استفاده كنند، ارتباطي سازنده خواهند داشت. حتما دقت كرده ايد وقتي در يك جمع دوستانه يا رستوران، افرادي كه باهم تفاهم دارند،‌ زبان بدني نزديك به هم دارند و ارتباط چشمي خوب برقرار ميكنند. اما درNLP  يك قدم عقب تر گذاشته و به علت اين تفاهم ميپردازيم.

انسانها با افرادي شبيه به خود، ارتباط بهتري برقرار ميكنند.

 فردي كه شكايت دارد از اينكه همسر او فردي كم حرف و ساكت است و در بحث هاي دوستانه شركت نميكند، پس از دانستن كانال ادراكي او، كمتر قضاوت ميكند و كم حرفي او را بعنوان يك مدل رفتاري مي پذيرد.

اگر بتوانيم به مانند هر فرد رفتار كنيم و يا وانمودكنيم كه همانند آنها هستيم، بطور ناخودآگاه از مقاومت آنان كاسته ميشود.

كانال ادراكي شما چيست؟

فرض كنيد فردي با تيپ ديداري با همسر خود كه داراي تيپ حسي است، در ارتباط هستند. از نظر ديداري ها، دنيا و رويدادهاي اطراف داراي حركت سريع هستند و  ذهن آنها مسائل را سريع تر پردازش مي كند. در اين حالت اگر فردي كه داراي تيپ حسي است را  نتواند درك كند، همواره او را انساني غيراجتماعي و ساكت ميداند كه تمايل به ارتباط برقرار كردن ندارد. افراد حسي ابتدا با حس خود وقايع را بررسي ميكنند. همچنين داراي واكنشي همراه با تاخير نسبت به وقايع اطراف دارند. براي همين است كه در تصادفات نيز ديرتر عكس العمل نشان ميدهند. براي اينكه فرد ديداري بتواند وارد دنياي او شود، ابتدا لازم است از شدت شور و شوق خود بكاهد و كمي با لحن و صدايي آرام تر به او نزديك شود. در اين حالت ميتواند به كانال ادراكي او نزديك شود. پس از همدلي با او،‌ ميتواند ارتباطي سازنده داشته باشد.

من همينم كه هستم، تو خودت را تغيير بده

” من همينم كه هستم” اين جمله اي است كه بيشتر افراد از آن استفاده مي كنند. بنابراين اگر مهارت هاي ارتباطي با هر يك از تيپ هاي شخصيتي را فرا بگيريم و از NLP بعنوان يك ابزار استفاده كنيم،  طبعا انتخاب هاي بيشتري در مواجه با افراد خواهيم داشت.

“چگونه بگويم كه بشنود.”

اگر بتوانيم از كلماتي استفاده كنيم كه مطابق با كانال ادراكي مخاطب باشد، تاثرگذاري بيشتري خواهيم داشت. بازهم به مثال قبل برميگرديم،‌ اگر از كلمات حاوي احساس دروني صحبت كنيم و يا فرد حسي را بصورت فيزيكي با مسئله روبرو كنيم،‌ در كوتاهترين زمان ميتوانيم منظور خود را  برسانيم. گاهي فرد حسي براي درك يك موضوع بايد آنرا لمس كند و يا اگر ميخواهيم با او همدلي كنيم بايد به او نزديك شويم و يا حتي در آغوش بگيريم.

در مطالب آينده به بررسي تيپهاي ديگر خواهيم پرداخت.

توجه: سایت خانه NLP ایران به آدرس فعلی انتقال یافت.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *