دلايل نرسيدن به اهداف از ديدگاه ان ال پي NLP

دلايل نرسيدن به اهداف از ديدگاه ان ال پي NLP

در ان ال پي به معقوله هدفگذاري بصورت متفاوت اشاره شده است. از هرم عصبي منطقي رابرت ديلتز تا تكنيك هاي مدلينگ ريچارد بندلر،‌ همگي بر اين موضوع اشاره دارند كه هر فرد با توجه به توانايي هاي دروني بايد هدف را انتخاب كند.

هريك از افراد ديدي متفاوت نسبت به موفقيت دارند و ميتوانند با كمك تكنيك هاي ان ال پي به آنها برسند. در اين تكنيك ها سعي ميشود واژه هدف بصورت خوش ساخت و سازنده در فرد ايجاد شود تا مقاومتي در ناخودآگاه او پديد نيايد.

با تغيير كيفيت تصاوير كه در درك فرد نسبت به جهان اطراف تاثير دارد، ميتوان فرد را نسبت به تصوير “خود موفق” در آينده با استفاده از ” خط زماني” (time line) در مواجه با هدف هدايت كرد.

گاهي در حين اجراي تمرين، فرد به محض تصور خودش در آينده بعنوان انساني موفق،‌ دچار اضطراب شده و نشانه هاي مقاومت در او ايجاد ميشود كه نشان از مخالفت ناخودآگاه با اين هدف است.

فردي كه بواسطه باورهاي غلط خود، هدفي انتخاب مي كند كه با معيارهارهاي او سازگار نيست، پس از مدتي براي رسيدن به آن انگيزه اي نداشته و سراغ هدف ديگري ميرود. پس از اجراي تمرين هاي حل تعارض دروني، فرد به اين موضوع پي ميبرد كه هدف متناسب با باورها و ارزشهاي خود را انتخاب كند.

منبع: سایت خانه ان ال پی ایران(كليك كنيد)
توجه: سایت خانه NLP ایران به آدرس فعلی انتقال یافت.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *