كتاب هاي مفيد تحليل رفتار متقابل كدامند؟

كتاب هاي مفيد تحليل رفتار متقابل كدامند؟

در حوزه تحليل رفتار متقابل، كتابهاي مفيدي منتشر شده است كه با توجه به زمينه كاربرد، مورد استفاده قرار مي گيرد. بطور مثال كتابهايي كه توسط درمانگران استفاده ميشود با كتابهايي كه جنبه عمومي دارند، تفاوت دارند. در سالهاي اخير كتابهاي مفيدي در اين حوزه ترجمه و منتشر شده است كه در زير به تعدادي از آنها اشاره شده است.

باتوجه به تعدد كتابهاي منتشر شده،‌ بنده كتابهايي كه جنبه عمومي دارند و از نويسندگان معروف به چاپ رسيده اند را حضورتان معرفي مي كنم. جا دارد از مترجمين عزيز كشور ،آقايان مهدي قرچه داغي،‌دكتر شميسا،‌مرحوم ابراهيم فصيح، دكتر دادگستر  كه آثار فاخري بجا گذاشته اند، كمال تشكر را داشته باشيم.

1-كتاب وضعيت آخر – تام هريس – اسماعيل فصيح

 وضعیت آخر

2- كتاب ماندن در وضعيت آخر- تام هريس – اسماعيل فصيح

 کتاب ماندن در وضعیت آخر

3- كتاب تحليل رفتار متقابل – يان استوارت – بهمن دادگستر

 تحلیل-رفتار-متقابل

4- كتاب بازي ها – اريك برن – اسماعيل فصيح

 کتاب بازی ها

5- كتاب بعد از سلام چه ميگوييد- اريك برن- مهدي قرچه داغي

 کتاب تحلیل رفتار

6- كتاب شفاي كودك درون – گيتي خوشدل

 کتاب شفای کودک درون

7- كتاب بازي هاي رواني مردم – دكتر شميسا

کتاب دکتر شمیسا

کتابهای مفید ان ال پی را اینجا ببینید.

توجه: سایت خانه NLP ایران به آدرس فعلی انتقال یافت.
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *