تغییرات پایدار با ان ال پی NLP چطور حاصل میشود؟

تغییرات پایدار با ان ال پی NLP چطور حاصل میشود؟

روانشناسان سالهاست که موشهای آزمایشگاهی را با اجبار به انجام دادن کارهایی نظیر چرخیدن در ماز های پر پیچ و خم به دنبال تکه های پنیر شکنجه میدهند. اما نکته جالب این است که وقتی جای پنیر را عوض میکنند موش ها فقط سه یا چهار بار همان مسیر قبلی را طی میکنند و سپس راههای احتمالی و جدید را بر می گزینند. اما وقتی انسانها جایگزین موش ها میشوند، همینطور به مسیر تکراری خود ادامه میدهند. با این امید که شاید اگر به اندازه کافی این کار را انجام دهند، نتیجه مطلوب نصیبشان شود.

جدا از اثبات باهوش بودن موشها نسبت به انسان ها، چنین آزمایش هایی به ما نشان میدهد که انسانها اغلب تا وقتی که مجبور به تغییر نشده اند، عادات خود را ترک نمیکنند و حتی حاظرند بمیرند و تغییر نکنند. اما ان ال پی باور دارد که افراد میتوانند گذشته را به گونه ای متفاوت” از نو زندگی کنند”. یکی از اصلی ترین مشکلات مردم فوبیا یا ترس های واهی است که همیشه با آنها همراه است. ترس هم مانند خیلی از رفتارهای دیگر، آموختنی است.  این ترسها میتواند از یک حادثه یا تجربه ناخوشایند حاصل شود.

کاری که در ان ال پی صورت میگیرد این است که نحوه برداشت فرد به آن رویداد تغییر میکند و اکثر افرادی که بر ترسهای خود چیره میشوند میگویند یکروز نگاهی به خودم انداختم و دیدم رفتارم چقدر احمقانه است و خندم گرفت. در واقع آنها از منظر دیگری به مشکل خود نگاه کرده بودند. افرادی که هنوز دچار فوبیا هستند، طوری از آنها حرف میزنند که انگار به راستی آنها را به چشم میبینند و بخشی از مغزشان طوری پاسخ میدهد که انگار این تجربه به راستی داشت اتفاق می افتاد و چه بسا آنها را بیشتر به عمق هراس و اضطراب میبرد.

برنامه ریزی عصبی کلامی رویکردی منظم است که هدف نهایی آن اثر بخشی فرد در زندگی است. باور اصلی ان ال پی بر این است که افراد به شیوه های خاص خود در مورد جهان و رویداد های آن فکر میکنند. در واقع برداشت ما از جهان با دیدن، شنیدن و لمس کردن حاصل میشود. پس نتیجه میگیریم، این روش با ساختار تفکر سرو کار دارد نه افکار خاصی که در ذهن وجود دارد. این ساختار با الگو برداری از انسانهای موفق و نگرش آنها به وقایع اطراف شکل گرفته است و امروزه نیز با این رویکرد در جهان شناخته میشود.

این مکتب به کارایی مغز میپردازد و اینکه چگونه الگوهای موفق، توانسته اند با ساختارمند کردن رفتار خود، به چنین نتایجی دست یابند. در واقع nlp باور دارد اگر به دنبال نتیجه جدید هستید، از رفتار جدید و کارهای جدید شروع کنید که شما را به نتایجی غیر از گذشته هدایت میکند.

منبع: سایت خانه ان ال پی ایران(کلیک کنید)
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *